500 tấn vàng trong dân – nghĩa là gì?

Chia sẻ:

Cùng xem 1 clip ứng dựng tư duy định lượng của TS. Vũ Thế Dũng – CEO của Thinking School

Xem thêm: Thuế Việt Nam cao hay thấp?

 

 

Thinking School @2018