Học viên sau khi tìm hiểu chương trình có thể nhập hồ sơ tuyển sinh Online đính kèm các hình chụp bằng cấp.

Hồ sơ tuyển sinh online cần có tài khoản: Tạo tài khoản hoặc Đăng nhập , để tiến trình được lưu lại, phục vụ thanh toán lệ phí tuyển sinh.

Ngoài ra Tài khoản học viên sử dụng tại đây cũng chính là tài khoản sẽ học trong hệ thống về sau nên đừng bỏ quên nhé.

[ninja_form id=”7″]
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!