Thinking Show 5 – Nhảy việc – còn chờ chi?

14/03/2023

👉 Tập số 5 Nhảy việc – còn chờ chi

Tháng 3 thường đang là mùa nhảy việc?

Vậy lúc nào nhảy việc?

Nhảy việc sao cho đúng thời điểm Có nên nghỉ việc tại tổ chức mà chúng ta quá nhàn rỗi?

Biên tập viên: Vũ Thế Dũng

Host: Ngọc Ngô

Hoặc bạn có thể nghe dưới dạng Audio

👉 Thinking Show – Think and Share

👉 Phát sóng định kỳ vào mỗi thứ 2 hàng tuần

👉 Cùng đón chờ các số sau của Thinking Show


Tham gia khoá học Tư duy phản biện – Chữa lành 7 căn bệnh tư duy

Chia sẻ:
THE THINKING SCHOOL @2018