Cẩm nang kỹ năng lãnh đạo

Cẩm nang Kỹ năng lãnh đạo 1-2-3-4-5-6

Là cẩm nang được đội ngũ giảng viên Thinking School biên tập và điều chỉnh dựa trên những tài liệu nổi tiếng cũng như kinh nghiệm giảng dạy cho hơn 70 doanh nghiệp MNCs, tập đoàn tại Việt Nam.

Trong cuốn cẩm nang kỹ năng lãnh đạo 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 này các bạn sẽ được tiếp cận:

1 Tầm
Nhìn
2 Định
Hướng
3 Năng
Lực
4 Phong
Thái
5 Vai
Trò
6 Bước Chuyển
Lãnh Đạo
Không chỉ nội dung lý thuyết cô đọng tài liệu còn có các công cụ và bài đánh giá để giúp người đọc tự điều chỉnh kỹ năng lãnh đạo quản lý của mình. 

Điền thông tin vào form để nhận cẩm nang. 

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

  • Facebook Thinking School
  • Email: info@thinkingschool.vn
  • Hotline: 0909 00 64 09
Thinking School @2018