Aeon Mall

Giới thiệu

AEON MALL là một nhà phát triển trung tâm thương mại chuyên biệt. Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi đã nỗ lực tạo ra các trung tâm thương mại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích các hoạt động kinh tế ở địa phương, và đóng góp vào cuộc sống, văn hoá cộng đồng. Ngoài ra, AEON MALL còn hợp tác trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và thú vị. Chúng tôi sẽ sử dụng khả năng và kinh nghiệm của mình để tiếp tục mang đến những giá trị mới nhằm thu hút khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Xem thêm

Đang cập nhật thêm

06/2019
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School

– Nội dung: Dịch vụ khách hàng.

– Đào tạo 120 Manager.

– Hình thức: Offline

– Giảng viên: TS. VŨ THẾ DŨNG

– Công ty đánh giá: 4.8/5.0

Xem thêm

Đang cập nhật thêm

Chi tiết dự án

Đang cập nhật…

Hình ảnh tại doanh nghiệp

08/11/2022
THE THINKING SCHOOL @2018