Giới thiệu

   Công ty TNHH Fashion Garments 2 (FGL) là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc tiên phong tại Việt Nam. FGL được thành lập vào năm 1994 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện chúng tôi có 4 nhà máy đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng số hơn 7000 công nhân viên.

   Năm 2014, FGL đã xuất khẩu được hơn 52 triệu sản phẩm may mặc để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng. FGL là thành viên của Tập đoàn Hirdaramani tại Sri Lanka (http://www.hirdaramani.com/) và công ty may LT trụ sở tại Mỹ (http://ltapparel.com/).

   Tập đoàn chúng tôi còn có các nhà máy sản xuất tại Srilanka, Bangladesh cùng với các trụ sở tại Việt Nam, Trung Quốc và Hongkong.

Xem thêm

Đang cập nhật thêm

2015-2019
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School

– Nội dung: Đào tạo Leadership development

– Đối tượng: 37 Manager

– Hình thức: Online + Offline

– Giảng viên: PGS.TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM – TS. VŨ THẾ DŨNG – TS. NGUYỄN QUỲNH MAI – TS. TẠ HÙNG ANH – TS. NGUYỄN THU HIỀN – ThS. HOÀNG KIM DƯƠNG – ThS. TRẦN QUANG TUẤN

– Công ty đánh giá: 4.9/5.0

2015-2019 Hợp tác đào tạo cùng Thinking Schoo

Nội dung: Đào tạo Leadership development – Đối tượng: 37 Manager – Hình thức: Online + Offline – Giảng viên: PGS.TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM – TS. VŨ THẾ DŨNG – TS. NGUYỄN QUỲNH MAI – TS. TẠ HÙNG ANH – TS. NGUYỄN THU HIỀN – ThS. HOÀNG KIM DƯƠNG – ThS. TRẦN QUANG TUẤN – Công ty đánh giá: 4.9/5.0

Xem thêm

Đang cập nhật thêm

Chi tiết dự án

Nội dung: Tư Duy Phản Biện (English)

– Đào tạo 20 Manager nước ngoài. Gồm: 1 lớp

– Hình thức: Offline

– Giảng viên: TS. VŨ THẾ DŨNG – ThS. TRẦN QUANG TUẤN

– Công ty đánh giá: 4.7/5.0

Hình ảnh tại doanh nghiệp

fgl 112
fgl 333 460x345 1
fgl 441
fgl 23134
fgl 445
fgl eng 1 460x345 1
fgl 213123
fgl 1233 460x281 1
07/11/2022
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!