EFFECTIVE LEADERSHIP

EFFECTIVE LEADERSHIP

Vấn đề gặp phải

Nếu doanh nghiệp đang đau đầu tìm giải pháp để xây dựng đội ngũ lãnh đạo thực chiến, hiệu suất cao thì chương trình ELP chính xác là đáp án.

3 cấu phần lãnh đạo sẽ được nhấn mạnh trong chương trình:

  1. Lãnh đạo bản thân
  2. Lãnh đạo đồng đội
  3. Lãnh đạo tổ chức

Chương trình được thiết kế trên kinh nghiệm giảng dạy trong 6 năm vừa qua của Thinking School, chủ đề đào tạo trong chương trình có thể điều chỉnh theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Điền thông tin vào form để tải đề cương tham khảo khung chương trình.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Nếu bạn muốn điều chỉnh, cá thể hóa nội dung cho doanh nghiệp của mình, vui lòng liên hệ:

  • Facebook Thinking School
  • Email: info@thinkingschool.vn
  • Hotline: 0909 00 64 09

Form đăng ký

20/05/2024
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!