NHÓM KHÓA HỌC CUNG CẤP KIẾN THỨC QUẢN LÝ

Combo 6 khóa học về KIẾN THỨC QUẢN LÝ, giúp bạn trở thành nhà quản lý toàn diện cho doanh nghiệp của mình về chi phí, tài tính, marketing, chất lượng, nhân sự, triển khai các dự án.

Lưu ý: Đây là các khóa học theo hình thức Dự Thính

KHÓA HỌC DỰ THÍNH LÀ GÌ?

TIẾT KIỆM-42%

CÁC KHÓA HỌC TRONG COMBO

THE THINKING SCHOOL @2018