NHÓM KHÓA HỌC CUNG CẤP KIẾN THỨC QUẢN LÝ

Combo 6 khóa học về KIẾN THỨC QUẢN LÝ, giúp bạn trở thành nhà quản lý toàn diện cho doanh nghiệp của mình về chi phí, tài tính, marketing, chất lượng, nhân sự, triển khai các dự án.

Lưu ý: Đây là các khóa học theo hình thức Dự Thính

KHÓA HỌC DỰ THÍNH LÀ GÌ?

TIẾT KIỆM-42%

CÁC KHÓA HỌC TRONG COMBO

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!