NHÓM KHÓA HỌC KỸ NĂNG LÀM VIỆC GIỮA CÁC CÁ NHÂN VÀ NHÓM

Combo 7 khóa học về kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp, giúp bạn trở thành một doanh nhân bản lĩnh, tự tin trong mọi vị trí làm việc:

  1. Động viên và phát triển con người
  2. Kỹ năng thương lượng và tạo ảnh hưởng
  3. Giao tiếp trong kinh doanh
  4. Quản lý mâu thuẫn
  5. Giao việc trao quyền
  6. Xây dựng đội nhóm hiệu quả
  7. Dẫn đầu sự thay đổi

Lưu ý: Đây là các khóa học  theo hình thức Dự Thính

KHÓA HỌC DỰ THÍNH LÀ GÌ?

TIẾT KIỆM-53%

CÁC KHÓA HỌC TRONG COMBO

THE THINKING SCHOOL @2018