ky nang so congdong
812
talent cong dong
nguyen ly chien luot
ky nang giang day 1

🌱 KHÓA HỌC CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ? 🌿

Là chương trình hỗ trợ từ Thinking School với những khóa học bài bản và chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, dịch bệnh cần có sự hỗ trợ nhiều mặt.

TRI THỨC cũng là một tài sản quý giá mà Thinking School hy vọng cộng đồng sẽ trân trọng đón nhận và sử dụng một cách hữu ích.

KHÓA ĐANG TUYỂN SINH: KỸ NĂNG SỐ CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Qui định

Khi tham gia các lớp học cộng đồng

Mỗi học viên chỉ được đăng ký 1 khóa cộng đồng tại 1 thời điểm

Học viên cần xem kỹ và tuân thủ các qui định của Thinking School đối với các khóa học dành cho cộng đồng

Thinking School giữ quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu học viên không tuân thủ quy định.

Các khóa đào tạo của Thinking School đều là các khóa đào tạo chuyên nghiệp, nghiêm túc và yêu cầu cao. Các khóa này không miễn phí. Tại một số thời điểm và lý do cụ thể, Thinking School chọn không tính phí một số khóa nhất định cho một số đối tượng cụ thể để thực thi trách nhiệm vì cộng đồng của mình.

Các bài tập, tư liệu, hình ảnh, clip của học viên thực hiện bài tập trong các khoá cộng đồng là tài sản của Thinking School. Thinking school có thể sừ dụng cho các mục đích giáo dục và truyền thông. Thông tin cá nhân của học viên, Thinking School tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3.

Hoàn thành và có chứng chỉ khóa học “kỹ năng học tập online” là điều kiện bắt buộc với bất cứ ai muốn đăng ký các khóa học vì cộng đồng.

Nếu không hoàn thành khóa đã đăng ký, sẽ không được đăng ký bất kỳ khóa học cộng đồng nào khác của Thinking School trong vòng 6 tháng.

Các doanh nghiệp, trường học, đơn vị muốn đăng ký các khóa này riêng cho đơn vị mình có thể liên hệ với Thinking School để được chào giá cụ thể.

Qui định

Đối với học viên Chính thức và Dự thính

QUYỀN LỢI CHUNG

 • Truy cập không giới hạn các nội dung của khóa học trong vòng 3 tháng
 • Được tham gia các Diễn đàn thảo luận tại khóa học
 • ĐƯợc làm các bài Quiz và Bài tập của khóa học
 • Xem lại không giới hạn các buổi Livestream của lớp học

HỌC VIÊN CHÍNH THỨC

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN CHÍNH THỨC

 • Chứng chỉ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
 • 100% các bài tập được phản hồi và nhận xét cụ thể
 • Được tham gia, đặt câu hỏi tương tác trong buổi Livestream
 • Có cơ hội được tuyên dương tại buổi Bế giảng và nhận phần thưởng từ Thinking School

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CHÍNH THỨC

 • Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 • Làm đầy đủ 100% và đúng hạn các bài kiểm tra Quiz, Bài tập cá nhân, Bài tập nhóm
 • Nhận xét và đánh giá các bài tập của các bạn cùng lớp tại DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN: ít nhất 1 người nhận xét 5 bài
 • Tham gia thảo luận, đặt và trả lời các câu hỏi bằng nhận xét (comment) bên dưới các Unit bài giảng: tối thiểu có ít nhất 7 trao đổi
 • Tham gia ít nhất 2/3 SỐ buổi học trực tuyến, không vắng buổi thuyết trình nhóm
 • Đánh giá, nhận xét về khóa học
 • Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản đăng nhập lớp

HỌC VIÊN DỰ THÍNH

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN DỰ THÍNH

 • Chứng chỉ THAM GIA KHÓA HỌC
 • Có thể được phản hồi và nhận xét nếu làm bài tập
 • Được xem lại các buổi Livestream

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN DỰ THÍNH

 • Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 • Làm đầy đủ 100% các bài kiểm tra Quiz
 • Nhận xét và đánh giá các bài tập của các bạn cùng lớp tại Diễn đàn thảo luận: ít nhất 1 người nhận xét 7 bài
 • Tham gia thảo luận, đặt và trả lời các câu hỏi bằng nhận xét (comment) bên dưới các bài giảng: tối thiểu có ít nhất 10 trao đổi
 • Xem lại các bài ghi hình của các buổi giảng trực tuyến
 • Khuyến khích Làm bài tập cá nhân như Học viên chính thức
 • Đánh giá, nhận xét về khóa học
 • Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản đăng nhập lớp

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!