• 0( 0 Đánh giá )
    0 Học Viên

    Mục tiêu khóa học Giới thiệu công ty Di Động Việt: nắm được Lịch sử hình thành, Mục tiêu, Tầm nhìn, Sứ mệnh công ty Văn hóa công ty: Giá trị cốt lõi 3T Văn hóa phục vụ 4C Tiêu…

    CÁ NHÂN