• 0( 0 Đánh giá )
    1 Học Viên

    Mục lục 1. Hội nhập Văn hóa công ty: 3 Giá trị cốt lõi Văn hóa phục vụ 4C Tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng và Tác phong nhân viên 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hướng dẫn sử…

    CÁ NHÂN