• 0( 0 Đánh giá )
    1 Học Viên

    Mục tiêu Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị ngành dệt may và các quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cơ bản trước công đoạn may (nguyên liệu, sợi, dệt, nhuộm-hoàn…

    1,200,000