Chiến lược kinh doanh và công cụ quản lý – tự học

1,200,000 
Chưa có đánh giá.
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ
  1. Hiểu rõ và ứng dụng được 28 mô hình và công cụ phổ biến, quan trọng, trong quản trị kinh doanh.
  2. Đánh giá được ưu, nhược điểm và điều kiện để áp dụng từng công cụ, mô hình
  3. So sánh và kết hợp các mô hình với nhau và lựa chọn sử dụng trong bối cảnh doanh nghiệp của mình
  4. Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu các mô hình chiến lược nâng cao
  5. Có khả năng áp dụng các mô hình và công cụ vào một số các tình huống cụ thể của công việc
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Chương trình và lộ trình học tập 00:00:00
Đánh giá học viên 00:00:00
GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu giảng viên 00:00:00
Ý nghĩa của khóa học 00:00:00
Giới thiệu khung chương trình 00:00:00
CHUẨN ĐOÁN (DIAGNOSIS)
--Bài giảng
Công cụ Cây vấn đề (Problem tree) 00:00:00
Công cụ Là – Không là (IS- IS not) 00:00:00
Biểu đồ xương cá (Fish bone) 00:00:00
Kỹ thuật 5 câu hỏi tại sao (5 why) 00:00:00
Quy tắc Pareto 80:20 00:00:00
Phân tích ABC (ABC Analysis) 00:00:00
Phân tích các bên có liên quan (Stakeholder Analysis) 00:00:00
Công cụ Cây lựa chọn (Issue tree) 00:00:00
Sơ đồ tư duy (Mind map) 00:00:00
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635) 00:00:00
Sen trổ bông (Lotus Blossom) 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 1 00:00:00
Bài tập 1 30, 00:00
Bài tập 2 00:00:00
Bài tập 2 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 1
Management tools – Kiểm tra công cụ chẩn đoán – Phần 1 00:40:00
Management tools – Kiểm tra công cụ chẩn đoán – Phần 2 00:40:00
THIẾT LẬP MỤC TIÊU (GOAL SETTING)
--Bài giảng
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu 00:00:00
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên (SMART) 00:00:00
5 cơ sở thiết kế mục tiêu (SMART) 00:00:00
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? (SMART) 00:00:00
Hồ sơ mục tiêu (Goal Catalogue) 00:00:00
Mục tiêu Everest 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 3 00:00:00
Bài tập 3 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 2
Management tools – Thiết lập mục tiêu 00:15:00
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC (STRATEGY ANALYSIS)
--Bài giảng
Phân tích PESTEL – TKS 00:00:00
Phân tích SWOT – TKS 00:00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh – TKS 00:00:00
Chiến lược là gì – TKS 00:00:00
Các cấp chiến lược – TKS 00:00:00
03 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter – TKS 00:00:00
Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực – TKS 00:00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc – TKS 00:00:00
Ma trận BCG 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 4 00:00:00
Bài tập 4 30, 00:00
Bài tập 5 00:00:00
Bài tập 5 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 3
Management tools – Kiểm tra tuần 4 00:30:00
Management tools – Kiểm tra tuần 5 00:30:00
RA QUYẾT ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH (DECISION MAKING AND PROCESS MANAGEMENT)
--Bài giảng
Ma trận Eisenhower 00:00:00
Ma trận GE (General Electric) 00:00:00
Phân tích lợi ích (Utility Analysis) 00:00:00
Ma trận 2 x2 – Ansoff (Ansoff Matrix) 00:00:00
Ma trận Thứ tự ưu tiên (Prioritization matrix) 00:00:00
Biểu đồ Gantt 00:00:00
PDCA là gì? 00:00:00
PDCA – Giai đoạn lập kế hoạch 00:00:00
PDCA- Giai Đoạn Triển Khai 00:00:00
PDCA – Giai Đoạn Kiểm tra 00:00:00
PDCA – Giai doạn Hành động 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 6 00:00:00
Bài tập 6 30, 00:00
Bài tập 7 00:00:00
Bài tập 7 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 4
Management tools – Ra quyết định và quản lý qui trình 00:30:00
Management tools – Kiểm tra tuần 7 00:30:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Ví dụ ứng dụng của các công cụ – tuần 1 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – tuần 2 00:00:00
Hyosung Sample Logic Tree 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – Tuần 3 00:00:00
Bài đọc 1: giải quyết vấn đề là gì? 00:00:00
Bài đọc 2: 4 bước giải quyết vấn đề 00:00:00
Bài đọc 3: Sử dụng thẻ điểm cân bằng 1 cách hệ thống 00:00:00
Bài đọc 3.1: Let go 00:00:00
Bài đọc 3.2: Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt? 00:00:00
Bài đọc 4: Chiến lược là gì? 00:00:00
Bài đọc 5: 5 áp lực cạnh tranh lên chiến lược 00:00:00
Bài đọc 6: Chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter 00:00:00
Bài đọc 7: Ai được ra quyết định 00:00:00
THI CUỐI KHÓA
THI CUỐI KHÓA – PHẦN TRẮC NGHIỆM 00:50:00
TỔNG KẾT
Các sách đề xuất 00:00:00
Đánh giá khóa học Mô hình kinh doanh 00:00:00

TS. TẠ HÙNG ANH 

Giám đốc Học vụ Thinking School

Giảng viên Đại học Bách Khoa 2010 – 2020

Trưởng Văn phòng Đại diện Omron Healthcare Phía Nam

https://www.linkedin.com/in/tahunganh/

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X