Học viên đã tham gia
131 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

0.5 Rèn luyện thói quen thành công

Mục tiêu và kết quả học tập dự kiến

 • Cung cấp kiến thức, triết lý và cách thực hành thói quen tốt để người học hiểu và thiết lập thói quen thành công
 • Kiến thức: Hiểu về các thói quen xác lập giá trị cốt lõi, thứ tự ưu tiên, giao tiếp và hợp tác
 • Kỹ năng: thiết lập và thực hành các thói quen
 • Thái độ: Chủ động và bền chí

Objective & expected learning outcomes

 • Provide the knowledge, philosophy, and how to practice great habits for the learner to Understand and create habits to be successful
 • Knowledge: Understand the habit of setting core value, goal, prioritization, communication và collaboration
 • Skill: Know how to set and practice successful habits
 • Attitude: Proactive and persistent

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề – Rèn luyện thói quen thành công 00:00:00
BÀI GIẢNG
1. Xây dựng những thói quen của tổ chức cho Cấp quản lý 00:00:00
2. Giới thiệu thói quen cần thiết cho cấp quản lý 00:00:00
3. Thực hành Thói quen của nhà quản lý 00:00:00
4. Chủ động thiết lập hệ giá trị của bản thân và độ ảnh hưởng 00:00:00
5. Xác định sứ mệnh cuộc đời và theo đuổi triệt để 00:00:00
6. Thiết lập thứ tự ưu tiên 00:00:00
7. Tư duy hợp tác cùng có lợi, cùng thắng 00:00:00
8. Giao tiếp và lắng nghe tích cực 00:00:00
9. Hợp tác và trân trọng những khác biệt 00:00:00
10. Làm mới bản thân để nâng cao hiệu suất làm việc 00:00:00
11. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên thói quen 00:00:00
12. Rèn thói quen và năng lực tạo hiệu suất công việc 00:00:00
Slide bài giảng – Rèn thói quen thành công 00:00:00
Trò chơi tự học – Thuật ngữ Rèn thói quen thành công 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Rèn thói quen thành công – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Rèn thói quen thành công – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bí quyết xây dựng thói quen buổi sáng 00:00:00
Các nghi thức định hình cuộc sống 00:00:00
How to Get 1% Better Every Day – James Clear 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Rèn thói quen thành công 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018