0.5 Rèn luyện thói quen thành công

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu và kết quả học tập dự kiến

  • Cung cấp kiến thức, triết lý và cách thực hành thói quen tốt để người học hiểu và thiết lập thói quen thành công
  • Kiến thức: Hiểu về các thói quen xác lập giá trị cốt lõi, thứ tự ưu tiên, giao tiếp và hợp tác
  • Kỹ năng: thiết lập và thực hành các thói quen
  • Thái độ: Chủ động và bền chí

Objective & expected learning outcomes

  • Provide the knowledge, philosophy, and how to practice great habits for the learner to Understand and create habits to be successful
  • Knowledge: Understand the habit of setting core value, goal, prioritization, communication và collaboration
  • Skill: Know how to set and practice successful habits
  • Attitude: Proactive and persistent

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề – Rèn luyện thói quen thành công 00:00:00
BÀI GIẢNG
1. Xây dựng những thói quen của tổ chức cho Cấp quản lý 00:00:00
2. Giới thiệu thói quen cần thiết cho cấp quản lý 00:00:00
3. Thực hành Thói quen của nhà quản lý 00:00:00
4. Chủ động thiết lập hệ giá trị của bản thân và độ ảnh hưởng 00:00:00
5. Xác định sứ mệnh cuộc đời và theo đuổi triệt để 00:00:00
6. Thiết lập thứ tự ưu tiên 00:00:00
7. Tư duy hợp tác cùng có lợi, cùng thắng 00:00:00
8. Giao tiếp và lắng nghe tích cực 00:00:00
9. Hợp tác và trân trọng những khác biệt 00:00:00
10. Làm mới bản thân để nâng cao hiệu suất làm việc 00:00:00
11. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên thói quen 00:00:00
12. Rèn thói quen và năng lực tạo hiệu suất công việc 00:00:00
Slide bài giảng – Rèn thói quen thành công 00:00:00
Trò chơi tự học – Thuật ngữ Rèn thói quen thành công 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Rèn thói quen thành công – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Rèn thói quen thành công – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bí quyết xây dựng thói quen buổi sáng 00:00:00
Các nghi thức định hình cuộc sống 00:00:00
How to Get 1% Better Every Day – James Clear 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Rèn thói quen thành công 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X