Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập

CÁ NHÂN
4.3/5 (273)

Mục tiêu của khóa học

Khóa học nhằm giúp học viên làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả học tập trên hệ thống Thinking School

  1. E-learning: xem bài giảng, thảo luận, làm quiz, và nộp bài tập
  2. Phòng học trực tuyến - Live streaming
  3. Sử dụng ứng dụng di động cho học tập
  4. Bảng quản lý học tập cá nhân (dashboard)

Bước 2: Đăng nhập khóa Hướng dẫn sử dụng này

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Các hướng dẫn chung 00:00:00
Lịch các buổi live streaming 00:00:00
Đánh giá nhu cầu học tập và cam kết học tập của bạn (VLU) 00:00:00
Tổng quan Hệ thống quản lý học tập E-learning/ LMS 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
LÀM QUEN VỚI E-LEARNING
Hướng dẫn sử dụng E-learning 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Xem và sử dụng Bảng quản lý (dashboard) của học viên 00:00:00
SỬ DỤNG PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN THỜI GIAN THỰC LIVE STREAMING
Hướng dẫn sử dụng Phòng học trực tuyến Live streaming 00:00:00
Vào phòng học Livestreaming 00:00:00
Các tính năng cơ bản của lớp học livestream 00:00:00
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng di động 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA (QUIZ)
Kiểm tra Hướng dẫn sử dụng 00:30:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá khóa học Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.4/5 (277)
4.2/5 (277)
4.2/5 (277)
4.5/5 (277)
4.5/5 (277)
4.3/5 (277)
4.5/5 (277)
4.4/5 (277)
4.4/5 (277)
4.2/5 (277)
4.4/5 (277)
4.3/5 (277)
4.3/5 (277)
4.3/5 (60)
4.2/5 (60)
4.3/5 (60)
THE THINKING SCHOOL @2018
X