Kinh tế vĩ mô

CÁ NHÂN

Mục tiêu môn học :

1.

2

3

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Chương 1: Giới thiệu
kinh tế vĩ mô việt nam 00:00:00
Chuoeng 2
Giới thiệu về môn học 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X