Kỹ năng học tập suốt đời – Tự học

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Các thông tin cơ bản của khóa học
Mục tiêu khóa học Kỹ năng Học tập suốt đời 00:00:00
Các yêu cầu và hướng dẫn học tập 00:00:00
Bài tập nhóm 00:00:00
Bài tập cá nhân 00:00:00
LIVE STREAMING
Livestreaming chung 00:00:00
Giới thiệu về Học tập suốt đời
Giới thiệu về học tập suốt đời 00:00:00
HỌC TẬP PHẢI KHOA HỌC
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
Kỹ năng học tập cá nhân
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
6 bậc học theo thang Bloom và ứng dụng của nó 00:00:00
9 bộ câu hỏi 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Kỹ thuật chia sẻ 00:00:00
THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường học tập của doanh nghiệp 00:00:00
Hai bậc học ở doanh nghiệp 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Lớp học đảo ngược 00:00:00
Các câu hỏi thường gặp
Có thực học đại học có thu nhập tốt hơn? 00:00:00
Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Các sách nên đọc 00:00:00
Gia đình là nền tảng giào dục tốt nhất 00:00:00
English references
What is life long learning? 00:00:00
13 tips: the science of studying 00:00:00
After watching this, your brain will not be the same 00:00:00
Teaching methods that inspire students 00:00:00
What is learning organization? 00:00:00
The importance of learning organization 00:00:00
Personal mastery 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Học tập và văn hóa doanh nghiệp 00:00:00
Hãy dùng tiếng Anh 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
Kỹ thuật Tự phản chiếu và chia sẻ 00:00:00
Đọc thành tiếng 00:00:00
Nghe – Nói – Đọc – Viết – Tư duy 00:00:00
Óc quan sát – Trí tưởng tượng 00:00:00
Tham khảo – Trích dẫn – Đạo văn 00:00:00
Tư duy từ ví dụ 00:00:00
Kiến thức – Tri thức 00:00:00
Muốn giàu thì đừng học MBA 00:00:00
Những cuốn sách đổi đời ? 00:00:00
Tản mạn về chuyện đọc 00:00:00
Tự do 00:00:00
Học trường nào làm Thủ tướng? 00:00:00
Trải nghiệm 00:00:00
Đánh giá khóa học
Đánh giá khóa học Kỹ năng học tập suốt đời 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X