Kỹ năng học tập suốt đời

1,200,000 
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Các thông tin cơ bản của khóa học
Mục tiêu khóa học Kỹ năng Học tập suốt đời 00:00:00
Các yêu cầu và hướng dẫn học tập 00:00:00
Bài tập nhóm 00:00:00
Bài tập cá nhân 00:00:00
LIVE STREAMING
Livestreaming chung 00:00:00
Giới thiệu về Học tập suốt đời
Giới thiệu về học tập suốt đời 00:00:00
HỌC TẬP PHẢI KHOA HỌC
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
Kỹ năng học tập cá nhân
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
6 bậc học theo thang Bloom và ứng dụng của nó 00:00:00
9 bộ câu hỏi 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Kỹ thuật chia sẻ 00:00:00
THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường học tập của doannh nghiệp 00:00:00
Hai bậc học ở doanh nghiệp 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Lớp học đảo ngược 00:00:00
Các câu hỏi thường gặp
Có thực học đại học có thu nhập tốt hơn? 00:00:00
Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Các sách nên đọc 00:00:00
Gia đình là nền tảng giào dục tốt nhất 00:00:00
English references
What is life long learning? 00:00:00
13 tips: the science of studying 00:00:00
After watching this, your brain will not be the same 00:00:00
Teaching methods that inspire students 00:00:00
What is learning organization? 00:00:00
The importance of learning organization 00:00:00
Personal mastery 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Học tập và văn hóa doanh nghiệp 00:00:00
Hãy dùng tiếng Anh 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
Kỹ thuật Tự phản chiếu và chia sẻ 00:00:00
Đọc thành tiếng 00:00:00
Nghe – Nói – Đọc – Viết – Tư duy 00:00:00
Óc quan sát – Trí tưởng tượng 00:00:00
Tham khảo – Trích dẫn – Đạo văn 00:00:00
Tư duy từ ví dụ 00:00:00
Kiến thức – Tri thức 00:00:00
Muốn giàu thì đừng học MBA 00:00:00
Những cuốn sách đổi đời ? 00:00:00
Tản mạn về chuyện đọc 00:00:00
Tự do 00:00:00
Học trường nào làm Thủ tướng? 00:00:00
Trải nghiệm 00:00:00
Đánh giá khóa học
Đánh giá khóa học Kỹ năng học tập suốt đời 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X