Kỹ năng học tập suốt đời – Tự học

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Các thông tin cơ bản của khóa học
Mục tiêu khóa học Kỹ năng Học tập suốt đời 00:00:00
Các yêu cầu và hướng dẫn học tập 00:00:00
Bài tập nhóm 00:00:00
Bài tập cá nhân 00:00:00
LIVE STREAMING
Livestreaming chung 00:00:00
Giới thiệu về Học tập suốt đời
Giới thiệu về học tập suốt đời 00:00:00
HỌC TẬP PHẢI KHOA HỌC
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
Kỹ năng học tập cá nhân
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
6 bậc học theo thang Bloom và ứng dụng của nó 00:00:00
9 bộ câu hỏi 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Kỹ thuật chia sẻ 00:00:00
THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường học tập của doanh nghiệp 00:00:00
Hai bậc học ở doanh nghiệp 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Lớp học đảo ngược 00:00:00
Các câu hỏi thường gặp
Có thực học đại học có thu nhập tốt hơn? 00:00:00
Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Các sách nên đọc 00:00:00
Gia đình là nền tảng giào dục tốt nhất 00:00:00
English references
What is life long learning? 00:00:00
13 tips: the science of studying 00:00:00
After watching this, your brain will not be the same 00:00:00
Teaching methods that inspire students 00:00:00
What is learning organization? 00:00:00
The importance of learning organization 00:00:00
Personal mastery 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Học tập và văn hóa doanh nghiệp 00:00:00
Hãy dùng tiếng Anh 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
Kỹ thuật Tự phản chiếu và chia sẻ 00:00:00
Đọc thành tiếng 00:00:00
Nghe – Nói – Đọc – Viết – Tư duy 00:00:00
Óc quan sát – Trí tưởng tượng 00:00:00
Tham khảo – Trích dẫn – Đạo văn 00:00:00
Tư duy từ ví dụ 00:00:00
Kiến thức – Tri thức 00:00:00
Muốn giàu thì đừng học MBA 00:00:00
Những cuốn sách đổi đời ? 00:00:00
Tản mạn về chuyện đọc 00:00:00
Tự do 00:00:00
Học trường nào làm Thủ tướng? 00:00:00
Trải nghiệm 00:00:00
Đánh giá khóa học
Đánh giá khóa học Kỹ năng học tập suốt đời 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X