Học viên đã tham gia
1 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Kỹ năng học tập suốt đời – Tự học

Chương trình đào tạo

Các thông tin cơ bản của khóa học
Mục tiêu khóa học Kỹ năng Học tập suốt đời 00:00:00
Các yêu cầu và hướng dẫn học tập 00:00:00
Bài tập nhóm 00:00:00
Bài tập cá nhân 00:00:00
LIVE STREAMING
Livestreaming chung 00:00:00
Giới thiệu về Học tập suốt đời
Giới thiệu về học tập suốt đời 00:00:00
HỌC TẬP PHẢI KHOA HỌC
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
Kỹ năng học tập cá nhân
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
6 bậc học theo thang Bloom và ứng dụng của nó 00:00:00
9 bộ câu hỏi 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Kỹ thuật chia sẻ 00:00:00
THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường học tập của doanh nghiệp 00:00:00
Hai bậc học ở doanh nghiệp 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Lớp học đảo ngược 00:00:00
Các câu hỏi thường gặp
Có thực học đại học có thu nhập tốt hơn? 00:00:00
Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Các sách nên đọc 00:00:00
Gia đình là nền tảng giào dục tốt nhất 00:00:00
English references
What is life long learning? 00:00:00
13 tips: the science of studying 00:00:00
After watching this, your brain will not be the same 00:00:00
Teaching methods that inspire students 00:00:00
What is learning organization? 00:00:00
The importance of learning organization 00:00:00
Personal mastery 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Học tập và văn hóa doanh nghiệp 00:00:00
Hãy dùng tiếng Anh 00:00:00
(Tham khảo) Học sao cho biết 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
Kỹ thuật Tự phản chiếu và chia sẻ 00:00:00
Đọc thành tiếng 00:00:00
Nghe – Nói – Đọc – Viết – Tư duy 00:00:00
Óc quan sát – Trí tưởng tượng 00:00:00
Tham khảo – Trích dẫn – Đạo văn 00:00:00
Tư duy từ ví dụ 00:00:00
Kiến thức – Tri thức 00:00:00
Muốn giàu thì đừng học MBA 00:00:00
Những cuốn sách đổi đời ? 00:00:00
Tản mạn về chuyện đọc 00:00:00
Tự do 00:00:00
Học trường nào làm Thủ tướng? 00:00:00
Trải nghiệm 00:00:00
Đánh giá khóa học
Đánh giá khóa học Kỹ năng học tập suốt đời 00:00:00
Đang tải...
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018