Kỹ năng mềm

Miễn phí
2.2/5 (3)
- Kiến thức: Trang bị cho người học những nội dung cơ bản về một số kĩ năng như giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn, làm việc nhóm, trao đổi thông tin, quản lý thời gian và lập kế hoạch. - Kĩ năng: Người học có thể vận dụng để giao tiếp, thuyết trình, trả lời phỏng vấn, làm việc nhóm, tiếp nhận thông tin, quản lý thời gian và lập kế hoạch nhằm giải quyết những vấn đề thông thường trong cuộc sống và công tác; - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xác định được ý chí của bản thân khi gặp khó khăn; tự tin đối mặt với khó khăn, thách thức.

Chương trình đào tạo

bài giảng
Bài giảng 1: Khái quát Kỹ năng mềm 00:00:00
Bài tập 1: Khái quát chung Kỹ năng mềm 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.4/5 (3,137)
4.7/5 (3,137)
4.7/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.6/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.6/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.5/5 (3,137)
4.5/5 (1,192)
4.3/5 (1,192)
4.4/5 (1,192)
THE THINKING SCHOOL @2018
X