Kỹ năng sử dụng Morse

Miễn phí
Chưa có đánh giá.
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Trong thời đại công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông như vô tuyến  điện, telex, fax, internet, v.v. rất phát triển nên ngành truyền thông hiện không còn sử dụng phổ biến các phương pháp truyền tin trước đây như Morse. Nhưng nếu bạn bị lạc vào rừng hay rớt xuống vực hoặc cần cầu cứu trong khi điện thoại bị hư hoặc mất, thì bạn cần làm gì? Vì vậy, trong thời đại ngày nay mặc dù không còn quan trọng và dùng nhiều như ngày xưa nhưng mã Morse vẫn còn rất hiệu quả trong sinh hoạt cộng đồng và trong tình trạng cấp thiết. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:
  • Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể: - Hiểu rõ xuất xứ và ý nghĩa của ký hiệu Morse - Nắm được phương pháp ghi nhớ ký hiệu Morse - Sở hữu cách truyền tin cơ bản bằng ký hiệu Morse bằng còi
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
  • Bất kỳ ai quan tâm đến việc sử dụng Morse

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu giảng viên 00:00:00
Nội dung học và lịch học 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School 00:00:00
Danh sách lớp / nhóm 00:00:00
BÀI GIẢNG
Giới thiệu về bảng Morse 00:00:00
Phương pháp nhận Morse 00:00:00
Quốc ngữ điện tín 00:00:00
8 chữ đối xứng 00:00:00
8 chữ đảo ngược 00:00:00
8 chữ tương phản 00:00:00
3 chữ còn lại & các con số 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
--KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Bài kiểm tra 1 00:05:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Bài tập 1 – Chữ quốc ngữ điện tín 00:00:00
Bài tập 2 – 8 chữ đối xứng 00:00:00
Bài tập 3 – 8 chữ đối xứng 00:00:00
Bài tập 4 – 8 chữ đảo ngược 00:00:00
Bài tập 5 – 8 chữ đảo ngược Miễn phí 7 ngày
8 chữ đảo ngược 14, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
How it works: Morse Code 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Kiểm tra cuối khóa 00:00:00
Đánh giá khóa học 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X