Kỹ năng thuyết trình dành cho sinh viên

2,000,000 
Chưa có đánh giá.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Giới thiệu môn học

Môn kỹ năng thuyết trình giảng dạy kiến thức và Kỹ năng thuyết trình cơ bản cho sinh viên trong môi trường đại học và công việc nhằm trình bày các ý tưởng, báo cáo, luận văn…

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của môn học

Kiến thức

CELO 1: Nêu được vai trò, tầm quan trọng của việc thuyết trình trong học tập và công việc. Trình bày được các giai đoạn, bước để có bài thuyết trình hiệu quả, chuyên nghiệp CELO 2: Giải thích và ứng dụng được các kỹ thuật tổ chức buổi thuyết trình chuyên nghiệp. Ứng dụng được các kỹ thuật phân tích khán giả, mục tiêu, bối cảnh để xây dựng nội dung thuyết trình phù hợp

Kỹ năng

CELO 3: Lựa chọn được đề tài thuyết trình phù hợp. Lên được kịch bản, kế hoạch cho bài thuyết trình. CELO 4: Có thể tìm kiếm, lựa chọn, tập hợp thông tin tài liệu từ các nguồn khác nhau. Có thể Viết, thiết kế slides theo tiêu chuẩn. Có thể Giải quyết các vấn đề trong thuyết trình CELO 5: Có thể sử dụng kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình, xử lý tình huống hay câu hỏi từ khán giả, kỹ thuật tương tác cùng với khán giả. Giải thích được các phương tiện, công cụ, phần mềm hỗ trợ thuyết trình hiệu quả

Thái độ

CELO 6: Chủ động học tập với các nội dung có sẵn. Tôn trọng người nghe, thông qua việc tổ chức nội dung có ý nghĩa, đúng đắn và mang lại lợi ích

Tư liệu và công cụ dạy giảng dạy & học tập

  1. Robert Brian Dilts, 2017, Effective Presentation Skills, Dilts Strategy Group 
  2. Joan van Emden and Lucinda Becker, 2009, Presentation skills for student, Red Globe Press

Tài liệu tham khảo

  1. Steve Mandel, 2006, Presentation Skills - A practical guide to better speaking,  
  2. Hồ Thị Mỹ Phương & cộng sự, Kỹ năng thuyết trình  

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Đề cương môn học – Kỹ năng thuyết trình dành cho sinh viên 00:00:00
BÀI GIẢNG
--TỔNG QUAN CHUNG VỀ THUYẾT TRÌNH
Giới thiệu kỹ năng thuyết trình 00:00:00
Giới thiệu kỹ năng thuyết trình 00:00
Các hiểu lầm trong thuyết trình 00:00:00
Các hiểu lầm trong thuyết trình 00:00
Các loại thuyết trình thường gặp 00:00:00
Các loại thuyết trình thường gặp 00:00
Các nguyên tắc trong thuyết trình 00:00:00
Các nguyên tắc trong thuyết trình 00:00
Các lỗi thường gặp trong thuyết trình 00:00:00
Các lỗi thường gặp trong thuyết trình 00:00
Các yếu tố ảnh hưởng đến thuyết trình 00:00:00
Các yếu tố ảnh hưởng đến thuyết trình 00:00
--QUY TRÌNH THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP
Mô hình 5S trong thuyết trình 00:00:00
Mô hình 5S trong thuyết trình 00:00
Xây dựng chiến lược bài thuyết trình 00:00:00
Xây dựng chiến lược bài thuyết trình 00:00
Xây dựng cấu trúc bài trình bày 00:00:00
Xây dựng cấu trúc bài trình bày 00:00
Các minh chứng, vật dụng hỗ trợ 00:00:00
Các minh chứng, vật dụng hỗ trợ 00:00
Phương pháp thuyết trình 00:00:00
Phương pháp thuyết trình 00:00
Kết thúc bài thuyết trình 00:00:00
Kết thúc bài thuyết trình 00:00
--CÁC KỸ THUẬT TRONG THUYẾT TRÌNH
Kỹ thuật tự đánh giá bản thân 00:00:00
Kỹ thuật tự đánh giá bản thân 00:00
Kỹ thuật phân tích khán giả người nghe 00:00:00
Kỹ thuật phân tích khán giả, người nghe 00:00
5 kỹ thuật bắt đầu với bài thuyết trình 00:00:00
5 kỹ thuật bắt đầu bài thuyết trình 00:00
6 kỹ thuật tương tác với khán giả 00:00:00
Kỹ thuật tương tác với khán giả 00:00
Ngôn ngữ hình thể và giọng nói 00:00:00
Ngôn ngữ hình thể và giọng nói 00:00
Xử lý các tình huống khó 00:00:00
Xử lý các tình huống khó 00:00
Vượt qua nỗi sợ 00:00:00
Vượt qua nỗi sợ/hồi hộp 00:00
--CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
10 tiêu chuẩn đánh giá bài thuyết trình 00:00:00
10 tiêu chuẩn đánh giá bài thuyết trình 00:00
Thiết kế slide hiệu quả 00:00:00
Các công cụ hỗ trợ tương tác trong thuyết trình 00:00:00
Các công cụ hỗ trợ tương tác trong thuyết trình 00:00
--TỔNG KẾT
Tổng kết: Để có bài thuyết trình tốt 00:00:00
Để có bài thuyết trình hiệu quả 00:00
BÀI KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X