Lãnh đạo và tư duy chiến lược

1,200,000 

Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học về phát triển kỹ năng Lãnh đạo (Leadership Development).

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

 1. Hiểu rõ Lãnh đạo là gì? Phân biệt với nhá quản lý.
 2. Biết rõ 5 chức năng chính của lãnh đạo: 1) Xây dựng tầm nhìn, 2) phát triển nhóm, 3) phát triển đồng đội, 4) động viên và thúc đẩy, và 5) phân công công việc và gắn kết con người
 3. Biết rõ nội dung và lộ trình phát triển 5 phẩm chất, 3 kỹ năng, 2 nhóm hành vi của lãnh đạo, và 8 giá trị đạo đức cốt lõi của nhà lãnh đạo
 4. Hiểu và áp dụng các khái niệm căn bản của lãnh đạo như Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
 5. Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PESTEL, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
 6. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Focus)  

Đặc biệt:

Học viên sẽ được thực hiện 3 đánh giá (assessment) về phẩm chất  lãnh đạo (trait), kỹ năng lãnh đạo (skills), và hành vi lãnh đạo (behavior). Báo cáo Kết quả đánh giá sẽ cho thấy những điểm mạnh và cần tập trung cải thiện trên của mỗi học viên trên 3 yếu tố lãnh đạo (phẩm chất, kỹ năng, và hành vi lãnh đạo). Dựa trên báo cáo này, giảng viên sẽ giúp học viên xây dựng 1 kế hoạch tự hoàn thiện.

 

Yêu cầu 

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 6-8 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ do Thinking School cấp, học viên cần:

 1. Tham gia buổi hướng dẫn đầu khóa (online 100%) của Thinking School
 2. Xem toàn bộ các clip bài giảng (20 clip)
 3. Đọc toàn bộ các bài đọc (10 bài)
 4. Hoàn thành ít nhất 3 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 5. Thực hiện 2 bài Tự phản chiếu (self reflection) và giữa và cuối khóa học. Giảng viên sẽ xem và góp ý.
 6. Tham gia ít nhất 4 buổi thảo luận trực tuyến thời gian thực (live streaming) với giảng viên và lớp (xem lịch live streaming của lớp)
 7. Làm các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 8. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.

Đối tượng:

 • Tất cả các bạn có nhu cầu trở thành nhà lãnh đạo, đang là sinh viên, nhân viên trẻ, quản lý cấp trung.
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC
00:00
KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
LST – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
BÀI GIẢNG - QUIZ
--TỰ ĐÁNH GIÁ: PHẨM CHẤT? KỸ NĂNG? HÀNH VI LÃNH ĐẠO?
Tự đánh giá Phẩm chất lãnh đạo 00:00:00
Tự đánh giá Kỹ năng lãnh đạo Miễn phí 00:00:00
Tự đánh giá Hành vi lãnh đạo 00:00:00
--LÃNH ĐẠO: CÓ PHẢI CHỨC VỤ?
Leader vs Manager 00:00:00
Giới thiệu về Leadership – Quiz 01:00:00
--CÁC PHẨM CHẤT - KỸ NĂNG - HÀNH VI CẦN CÓ CỦA 1 LÃNH ĐẠO
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
Các yêu cầu đối với người lãnh đạo – QUIZ 24 giờ
Tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc 00:00:00
Vượt qua tuyệt vọng 00:00:00
--5 VAI TRÒ CHÍNH CỦA 1 LÃNH ĐẠO
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
5 vai trò của nhà lãnh đạo – QUIZ 24 giờ
--8 YÊU CẦU VỀ ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO
8 tiêu chuẩn đạo đức của nhà lãnh đạo 00:00:00
8 yêu cầu đạo đức với nhà lãnh đạo – QUIZ 01:00:00
--LÀM KINH DOANH LÀ LÀM GÌ? LÀM SAO ĐỂ KIẾM TIỀN
Kinh doanh là gì? 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
Chiến lược là gì? (3 generic strategies) 00:00:00
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược 00:00:00
Các cấp chiến lược (3 generic strategies) 00:00:00
Qui trình hoạch định chiến lược 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter (3 generic strategies) 00:00:00
Quy trình QTCL của DN – QUIZ 24 giờ
--PHÂN TÍCH PESTEL
Phân tích PESTEL 00:00:00
--PHÂN TÍCH SWOT
Kỹ thuật phân tích SWOT 00:00:00
--CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ (Value Chains and Value System)
Chuỗi giá trị 00:00:00
Chuỗi giá trị – QUIZ 24 giờ
--MA TRẬN BCG
Ma trận BCG 00:00:00
Ma trận BCG – QUIZ 24 giờ
--VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM PLC
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2 00:00:00
PLC – Quiz 00:02:00
--TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phẩm chất – Kỹ năng -Hành vi – Chức năng lãnh đạo 00:00:00
Các công cụ tư duy chiến lược 00:00:00
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
--GAME TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Game Quizlet- Các khái niệm cơ bản Miễn phí 00:00:00
Game Quizlet – Các thuật ngữ Việt – Anh 00:00:00
ĐỌC THÊM
Boss vs Leader 00:00:00
Làm đúng việc và làm việc đúng 00:00:00
Đổ thừa và vơ vào 00:00:00
Kỹ sư – Nhà lãnh đạo tương lai 00:00:00
Muốn giàu thì đừng học MBA 00:00:00
Bán trà sữa mà cũng bày đặt là start up? 00:00:00
Lợi thế cạnh tranh 00:00:00
Lãnh đạo và văn hóa đọc 00:00:00
Sáng tạo và văn hóa học tập 00:00:00
Tránh mắc kẹt ở quản lý cấp trung 00:00:00
Viết cho các bạn trẻ 00:00:00
Em muốn làm ăn với người tử tế 00:00:00
Người trên- kẻ dưới 00:00:00
Top 10 Strategic Technology Trends for 2019 00:00:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1: Ăn trưa mà cũng làm việc 00:00:00
Tình huống 2: Lật ngược ván cờ 00:00:00
Tình huống 3: Chúng ta là 1 gia đình 00:00:00
Bài tập Lãnh đạo tốt vs. không tốt 00:00:00
Bài tập về chiến lược 00:00:00
Bài tập phân tích SWOT và PESTEL 00:00:00
LIVE STREAMING
00:00
Live stream các chủ đề Lãnh đạo và Tư duy chiến lược 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
GLD – Kiểm tra kết thúc khóa học 00:15:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Lãnh đạo và tư duy chiến lược 00:00:00

 

Chủ đề live streaming
 1. Kinh doanh là gì? Tiền có phải mục tiêu chính của kinh doanh?

 

2. Lãnh đạo là gì? Là sinh viên, nhân viên, kỹ sư trẻ, bạn có thể là nhà lãnh đạo không?

 

3. Nội tướng: Là nội trợ trong gia đình, bạn có thể là nhà lãnh đạo?
 

4. Đổ thừa và vơ vào: bạn có mắc bệnh?

5. 8 phẩm chất đạo đức: tốt quá có nên không?
 

6. Sếp bịnh: 9 biểu hiện bịnh của sếp

7. Kiểm soát cơn giận: làm thế nào?
 

8. Lãnh đạo tốt vs Lãnh đạo tồi 1: 5 phẩm chất của nhà lãnh đạo hiện đại

9. Tầm nhìn 1: 6 cách phát triển tầm nhìn

 

10. Tầm nhìn 2: 6 từ khóa quan trọng
 

11. Bài tập tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc

 

12. Bài tập tình huống: Lật ngược tình huống

13. Bài tập tình huống: Chúng ta là 1 gia đình
 

14. Lãnh đạo tốt vs Lãnh đạo tồi 2: 2 xu hướng hành vi của nhà lãnh đạo hiện đại

15. Lãnh đạo tốt vs. Lãnh đạo tồi: 3 kỹ năng cốt yếu của nhà lãnh đạo hiện đại
 

16. 5 vai trò chính của lãnh đạo: thiết kế tầm nhìn, xây dựng team, phát triển con người, khuyến khích-động viên, và phân công công việc

17. Lãnh đạo ai? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
 

18. Chiến lược là gì? Bạn có chiến lược không?

19. Đối thủ cạnh tranh: là bạn? hay là thù?
 

20. Chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp nhất

21. Tình huống: Đi tìm sự khác biệt
 

22. Chiến lược cạnh tranh trong thị trường ngách

23. Doanh nghiệp tạo giá trị thông qua chuỗi giá trị: tự làm hay mua ngoài?
 

24. Ứng dụng Ma trận BCG trong chiến lược cạnh tranh

25. Ứng dụng Mô hình Chu kỳ sống của sản phẩm để thiết kế chiến lược cạnh tranh
 

26. Phân tích PESTEL: Luật an ninh mạng ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp?

 

 

TS. VŨ THẾ DŨNG (Giảng viên)

 • 22 năm kinh nghiệm
 • Founder and CEO of Thinking School, since 2017
 • Founder and Managing Director, Thinking School Switzerland, since 2019
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2013- 2018
 • Giám đốc điều hành, Office for International Study Programs, HCMUT, 2009-2018
 • Giám đốc điều hành, EMBA MCI Program, HCMUT, 2009-2013
 • Phó trưởng khoa, School of Industrial Management, HCMUT, 2008-2013
 • Giảng viên, HCMUT, 1997-2018
 • Kiểm định viên chất lượng, MOET, 2014 – 2018
 • Tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về Strategic Management, Marketing Management, Communication, Leadership, Critical Thinking, 2000-2019

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X