Lead me Lead you – Explorer (198868)

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Quy định của chương trình Lead me Lead you 00:00:00
Capstone Project – Explorer 30, 00:00
Danh sách nhóm – Explorer 00:00:00
Phòng livestream
Livestream – Explorer 00:00:00
Explorer
--Tuần 1
Định nghĩa lãnh đạo 00:00:00
1. Lãnh Đạo Là Con Người (WHO), Động Thái (WHAT), Hay Hiệu Ứng (HOW) 00:00:00
2. Các phong thái lãnh đạo tiêu biểu 00:00:00
3. Kết luận: Lãnh đạo 00:00:00
4. Truth: Sự thật sai? Sự thật có giới hạn? 00:00:00
5. Ba yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thật 00:00:00
6. Năm loại rào cản tiếp nhận thông tin 00:00:00
7. Tiến trình khoa học 00:00:00
--Tuần 2
1. The Triune Brain (3 phần của não bộ) 00:00:00
2. Suy tư cần gì? 00:00:00
3. Ngụy biện là gì? 00:00:00
4. Các loại thành kiến nhận thức thường gặp 00:00:00
--Tuần 3
1. Kiến thức là gì? 00:00:00
Bài tập cá nhân/nhóm
1. Bài tập cá nhân tuần 1 7, 00:00
2. Bài tập nhóm tuần 1 30, 00:00
3. Bài tập cá nhân tuần 2 30, 00:00
4. Bài tập nhóm tuần 2 30, 00:00
5. Bài tập cá nhân tuần 3 30, 00:00
6. Bài tập nhóm tuần 3 00:00
7. Hoạt động nhóm tuần 3 30, 00:00
Tài liệu tham khảo
--Critical thinking level 1
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Kỹ thuật tranh luận – Mô hình A R E S 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
Bài đọc thêm – Phản biện Vs. Chê bai 00:00:00
--Leading team level 1
Vai trò thành viên của đội nhóm: Belbin team roles 00:00:00
Vai trò điều phối công việc của các thành viên 00:00:00
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên 00:00:00
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:00:00
Đánh giá cuối khoá
Đánh giá cuối khoá 00:00:00
No. Week Date Time Content
1 1 05.07 20:00-20:30 Orientation
2 1 07.07 20:00-21:30 Class commencement
3 1 10.07 09:00-10:30 Group workshop: Critical Thinking #1
4 2 14.07 20:00-21:30 Fact or Truth: Who wins
5 2 17.07 09:00-10:30 Group workshop: Leading team #1
6 3 21.07 20:00-21:30 I think, therefore I am
7 3 24.07 09:00-10:30 Group workshop: Team roles
8 4 28.07 20:00-21:30 Knowledge: Emotional management of feedback

Capstone Presentation: 04.08

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X