Học viên đã tham gia
133 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

0.6 Thách thức của lãnh đạo – Hoạt động chính yếu & Quy tắc triển khai

Mục tiêu và kết quả học tập dự kiến

Kiến thức
 1. Khám phá sự khác biệt giữa tư duy của một nhà lãnh đạo và tư duy của một cá nhân;
 2. Các nguyên tắc cơ bản để lên kế hoạch tập trung vào các ưu tiên quan trọng nhất.
Kỹ năng:
 1. Tăng cường sự kết nối của nhân viên bằng cách rõ ràng trong thiết lập mục tiêu, giao việc và trao quyền;
 2. Vạch ra các bước đi chính để tạo ra một văn hóa giao tiếp hỗ trợ;
 3. Lập kế hoạch để thay đổi từ hành vi của một cá nhân sang hành vi của một nhà lãnh đạo.
Thái độ:
 1. Sẵn sàng hình thành thói quen mới để đạt được kết quả bền vững và quan trọng.

Nội dung chủ đề

 1. Các nhà lãnh đạo mới: Thách thức và Cơ hội
 2. Suy nghĩ như một nhà lãnh đạo - Từ Suy nghĩ đến thiết lập mục tiêu
 3. Sự gắn kết của nhân viên - Đừng đánh giá thấp sức mạnh của các cuộc họp ngắn
 4. Quản lý theo mục tiêu với nhóm hoạt động cao - Giúp nhóm đạt được mục tiêu cao
 5. Feedback 360 - Từ giá trị cốt lõi đến hiệu suất thực tế
 6. Đội dẫn đầu vượt qua bão tố
 7. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc: quản lý thời gian, năng lượng và mối quan hệ
 8. Hi sinh cho mục đích tối thượng
 9. Tư duy định lượng trong quản lý
 10. Theo dõi mục tiêu tối quan trọng
 11. Quy trình giải trình
 

Objective and expected learning outcomes

Knowledge
 1. Explore the difference between a leader's mindset and an individual's mindset;
 2.  Planning fundamentals to focus on the most important priorities.
Skills:
 1. Increase employee engagement using clear goal setting, delegation, and empowerment;
 2. Outline key steps to creating a supportive communication culture;
 3. Make a plan to change from an individual's behaviors to a leader's behaviors
Attitude:
 1. Willing to form new habits of getting sustainable and important results.

Course contents

 1. New leaders: Challenges and Opportunities
 2. Think like a leader - From Thinking to setting goal
 3. Employee engagement - Do not underestimate the power of short meetings
 4. Management by objectives with high performing team - Help team reach high goals
 5. Feedback 360 degree - From core values to actual performances
 6. Leading a team through storms
 7. The balance between life and work: manage time, energy, and relationship
 8. Leaders need to sacrifice for the ultimate goal
 9. Quantitative thinking in management
 10. Realize high priority goals
 11. Accountability process
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề – Thách thức của lãnh đạo: Hoạt động chính yếu & Quy tắc triển khai 00:00:00
BÀI GIẢNG
Nhà quản lý tuyến đầu: thách thức và cơ hội 00:00:00
--HOẠT ĐỘNG CHÍNH YẾU
Suy nghĩ như một nhà lãnh đạo 00:00:00
Gắn kết nhân viên – Đừng coi thường sức mạnh của các buổi họp ngắn 00:00:00
Quản lý theo mục tiêu 00:00:00
Phản hồi hiệu quả – Từ giá trị lõi đến hành động cụ thể 00:00:00
Từ quản lý sự thay đổi đến dẫn dắt đội nhóm vượt bão 00:00:00
Quản lý thời gian, năng lượng, và các mối quan hệ 00:00:00
--QUY TẮC TRIỂN KHAI
Hy sinh cho mục đích tối thượng 00:00:00
Tư duy định lượng trong quản lý 00:00:00
Theo dõi mục tiêu tối quan trọng 00:00:00
Quy trình trách nhiệm giải trình 00:00:00
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng – Thách thức của lãnh đạo 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm – Chủ đề Thách thức của lãnh đạo – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm – Chủ đề Thách thức của lãnh đạo – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo 00:00:00
Kỹ năng làm việc với con người 00:00:00
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 00:00:00
Năng lực lõi của quản lý và lãnh đạo 00:00:00
Store 334: Case study – Franklin Covey 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề: Thách thức của lãnh đạo – Hoạt động chính yếu & Quy tắc triển khai 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018