0.6 Thách thức của lãnh đạo – Hoạt động chính yếu & Quy tắc triển khai

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu và kết quả học tập dự kiến

Kiến thức
 1. Khám phá sự khác biệt giữa tư duy của một nhà lãnh đạo và tư duy của một cá nhân;
 2. Các nguyên tắc cơ bản để lên kế hoạch tập trung vào các ưu tiên quan trọng nhất.
Kỹ năng:
 1. Tăng cường sự kết nối của nhân viên bằng cách rõ ràng trong thiết lập mục tiêu, giao việc và trao quyền;
 2. Vạch ra các bước đi chính để tạo ra một văn hóa giao tiếp hỗ trợ;
 3. Lập kế hoạch để thay đổi từ hành vi của một cá nhân sang hành vi của một nhà lãnh đạo.
Thái độ:
 1. Sẵn sàng hình thành thói quen mới để đạt được kết quả bền vững và quan trọng.

Nội dung chủ đề

 1. Các nhà lãnh đạo mới: Thách thức và Cơ hội
 2. Suy nghĩ như một nhà lãnh đạo - Từ Suy nghĩ đến thiết lập mục tiêu
 3. Sự gắn kết của nhân viên - Đừng đánh giá thấp sức mạnh của các cuộc họp ngắn
 4. Quản lý theo mục tiêu với nhóm hoạt động cao - Giúp nhóm đạt được mục tiêu cao
 5. Feedback 360 - Từ giá trị cốt lõi đến hiệu suất thực tế
 6. Đội dẫn đầu vượt qua bão tố
 7. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc: quản lý thời gian, năng lượng và mối quan hệ
 8. Hi sinh cho mục đích tối thượng
 9. Tư duy định lượng trong quản lý
 10. Theo dõi mục tiêu tối quan trọng
 11. Quy trình giải trình
 

Objective and expected learning outcomes

Knowledge
 1. Explore the difference between a leader's mindset and an individual's mindset;
 2.  Planning fundamentals to focus on the most important priorities.
Skills:
 1. Increase employee engagement using clear goal setting, delegation, and empowerment;
 2. Outline key steps to creating a supportive communication culture;
 3. Make a plan to change from an individual's behaviors to a leader's behaviors
Attitude:
 1. Willing to form new habits of getting sustainable and important results.

Course contents

 1. New leaders: Challenges and Opportunities
 2. Think like a leader - From Thinking to setting goal
 3. Employee engagement - Do not underestimate the power of short meetings
 4. Management by objectives with high performing team - Help team reach high goals
 5. Feedback 360 degree - From core values to actual performances
 6. Leading a team through storms
 7. The balance between life and work: manage time, energy, and relationship
 8. Leaders need to sacrifice for the ultimate goal
 9. Quantitative thinking in management
 10. Realize high priority goals
 11. Accountability process
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề – Thách thức của lãnh đạo: Hoạt động chính yếu & Quy tắc triển khai 00:00:00
BÀI GIẢNG
Nhà quản lý tuyến đầu: thách thức và cơ hội 00:00:00
--HOẠT ĐỘNG CHÍNH YẾU
Suy nghĩ như một nhà lãnh đạo 00:00:00
Gắn kết nhân viên – Đừng coi thường sức mạnh của các buổi họp ngắn 00:00:00
Quản lý theo mục tiêu 00:00:00
Phản hồi hiệu quả – Từ giá trị lõi đến hành động cụ thể 00:00:00
Từ quản lý sự thay đổi đến dẫn dắt đội nhóm vượt bão 00:00:00
Quản lý thời gian, năng lượng, và các mối quan hệ 00:00:00
--QUY TẮC TRIỂN KHAI
Hy sinh cho mục đích tối thượng 00:00:00
Tư duy định lượng trong quản lý 00:00:00
Theo dõi mục tiêu tối quan trọng 00:00:00
Quy trình trách nhiệm giải trình 00:00:00
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng – Thách thức của lãnh đạo 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm – Chủ đề Thách thức của lãnh đạo – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm – Chủ đề Thách thức của lãnh đạo – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo 00:00:00
Kỹ năng làm việc với con người 00:00:00
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 00:00:00
Năng lực lõi của quản lý và lãnh đạo 00:00:00
Store 334: Case study – Franklin Covey 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề: Thách thức của lãnh đạo – Hoạt động chính yếu & Quy tắc triển khai 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X