Học viên đã tham gia
38 học viên
5/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
1 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Leadership Skills

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chương trình đào tạo

COURSE INFORMATION
Syllabus for Bachelor Class 00:00:00
COURSE MATERIAL
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
Lecture Slide 00:00:00
Textbook – Leadership Theory & Practice 00:00:00
COURSE ASSIGNMENT
Bài tập cá nhân – Leadership Self reflection 15, 00:00
COURSE VIDEO LECTURE
--THE FOUNDATION OF MODERN LEADERSHIP
Leader vs Manager 00:00:00
Do thing right – Do right thing 00:00:00
--DEFINITION AND SIGNIFICANCE OF LEADERSHIP
Boss vs Leader 00:00:00
Five roles of an effective leader 00:00:00
--LEADERSHIP TRAIT - BEHAVIOR – SKILL
Trait approach – Các phẩm chất của người lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
--HOW LEADERS THINK?
How leaders think? Part 1 00:00:00
How leaders Think? Part 2 00:00:00
How leaders Think? Part 3 00:00:00
How leaders Think? Part 4 00:00:00
--PATH-GOAL LEADERSHIP
Path-Goal Leadership 00:00:00
Four approach of path-goal leadership 00:00:00
Path Goal Model 00:00:00
--SITUATIONAL LEADERSHIP
Situational Leadership 00:00:00
--LEADER AND MEMBER EXCHANGE
Leader-member Exchange 00:00:00
Three relationship phases between leader and members 00:00:00
Leadership – member exchange model 00:00:00
--TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
Lý thuyết động viên – Tháp nhu cầu của A Maslow 00:00:00
Clip – Transformational 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao 00:00:00
--AUTHENTIC LEADERSHIP
Authentic leadership 00:00:00
Mô hình lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
--ADAPTIVE LEADERSHIP
Adaptive leadership 00:00:00
Lãnh đạo thích nghi 00:00:00
Các thay đổi đầy cảm hứng 00:00:00
--LEADERSHIP IN MULTICULTURE ENVIRONMENT
Culture and Leadership 00:00:00
9 thành phần của văn hóa 00:00:00
Các khu vực văn hóa chia theo quốc gia 00:00:00
Để trở nên đa văn hóa 00:00:00
Hãy ra thế giới 00:00:00
--LEADERSHIP AND GENDER
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết 00:00:00
Phụ nữ và Lãnh đạo 00:00:00
Gender and Leadership 00:00:00
Suy nghĩ như một nhà lãnh đạo 00:00:00
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết 00:00:00
COURSE QUIZ
Quiz 1: Leadership traits 00:10:00
Quiz 2: Path-Goal Leadership 00:10:00
Quiz 3: Leader-Member Exchange 00:10:00
Quiz 4: Lãnh đạo chuyển hóa 00:10:00
Quiz 5: Lãnh đạo theo tình huống 00:10:00
Quiz 6: Authentic Leadership 00:10:00
Quiz 7: Lãnh đạo thích nghi 00:10:00
Quiz 8: Culture and Leadership 00:10:00
Quiz 9: Xây dựng và dẫn dắt đội nhóm 00:10:00
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Khái niệm 00:00:00
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Anh Việt 00:00:00
CASESTUDY
Tình huống: Người ngoài cuộc 00:00:00
Tình huống: 3 trưởng ca 00:00:00
Tình huống: Chúng ta là 1 gia đình 00:00:00
Tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc 00:00:00
Nhóm 1: Đánh giá nhân sự (Performance Appraisal) 00:00:00
FINAL EXAM - DÀNH CHO LỚP CAO HỌC
Final exam – Dành cho lớp cao học 30, 00:00
INDIVIDUAL ASSIGNMENT FOR BACHELOR STUDENT
Mid-term exam question and submission for Bachelor class July 05 300:05
Assignment – Self reflection for Bachelor class – Deadline: 7pm, August 7 30, 00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018