0.2 Quản lý tinh gọn

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu & Chuẩn đầu ra của chủ đề:
 1. Kiến thức:  Hiểu khái niệm và định nghĩa Lean trong sản xuất.
 2. Kỹ năng:: Áp dụng các công cụ tinh gọn cơ bản: 5S. Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 3. Thái độ: Cải tiến và có thái độ làm việc, sẵn sàng đổi mới và các hoạt động Lean
Nội dung chủ đề:
 1. Lean là gì? Lợi ích của Lean là gì? Tại sao nên áp dụng Lean? 
 2. Mục tiêu và yêu cầu của quản lý hoạt động kinh doanh theo Lean
 3. Một số công cụ Lean cơ bản và một vài khái niệm :Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 4. 5S là gì? 5S là nền tảng của Lean
 5. Sản xuất tinh gọn (Hướng đến Just in time - giảm tồn kho sản xuất về 0)
 6. 8 lãng phí và cách nhận biết lãng phí
 7. Quản lý trực quan và lợi ích của quản lý trực quan 
 8. Chỉ số đo lường hiệu quả của Lean
Objectives & Learning outcomes:
 1. Knowledge: Understanding the Lean concept and definition of in manufacturing.
 2. Skill:  Apply basic lean tools: 5S, Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 3. Attitude: Improving and attitude in working, willing for innovation
Course content:
 1. What is Lean? What are the benefits of Lean? Why should we apply Lean?
 2. Objectives and requirements of lean business operations management
 3. Basic Lean tools, Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 4. What is Lean 5S methodology?
 5. Lean manufacturing (Orienting Just in time– Reduce manufacturing inventory to 0)
 6. 8 Lean waste and how to recognize it
 7. Visual management and benefits
 8. Indicators measuring the effectiveness of Lean

 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Tổng quan về môn học – Lean management 00:00:00
BÀI GIẢNG
1-2. Lean và lợi ích; Mục tiêu quản lý kinh doanh theo Lean 00:00:00
3. Một số công cụ Lean cơ bản và một vài khái niệm :Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban 00:00:00
4. Phương pháp 5S 00:00:00
5. Nguyên tắc của Quản trị tinh gọn (Định hướng đúng lúc– Giảm tồn kho sản xuất xuống 0) 00:00:00
6. Tám lãng phí và cách nhận biết lãng phí 00:00:00
7. Quản lý trực quan và lợi ích 00:00:00
8. Chỉ số đo lường hiệu quả của Lean 00:00:00
Slide bài giảng – Quản lý tinh gọn 00:00:00
Trò chơi tự học – Thuật ngữ Lean management 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản lý tinh gọn – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản lý tinh gọn – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Toyota đã thay đổi cách chúng ta sản xuất như thế nào? 00:00:00
Quản trị tinh gọn theo phương thức Toyota 00:00:00
Sản xuất tinh gọn – Hệ thống kéo 00:00:00
Company culture 00:00:00
Takt time, Cycle time, Leadtime 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Quản lý tinh gọn 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X