Học viên đã tham gia
132 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

0.2 Quản lý tinh gọn

Mục tiêu & Chuẩn đầu ra của chủ đề:
 1. Kiến thức:  Hiểu khái niệm và định nghĩa Lean trong sản xuất.
 2. Kỹ năng:: Áp dụng các công cụ tinh gọn cơ bản: 5S. Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 3. Thái độ: Cải tiến và có thái độ làm việc, sẵn sàng đổi mới và các hoạt động Lean
Nội dung chủ đề:
 1. Lean là gì? Lợi ích của Lean là gì? Tại sao nên áp dụng Lean? 
 2. Mục tiêu và yêu cầu của quản lý hoạt động kinh doanh theo Lean
 3. Một số công cụ Lean cơ bản và một vài khái niệm :Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 4. 5S là gì? 5S là nền tảng của Lean
 5. Sản xuất tinh gọn (Hướng đến Just in time - giảm tồn kho sản xuất về 0)
 6. 8 lãng phí và cách nhận biết lãng phí
 7. Quản lý trực quan và lợi ích của quản lý trực quan 
 8. Chỉ số đo lường hiệu quả của Lean
Objectives & Learning outcomes:
 1. Knowledge: Understanding the Lean concept and definition of in manufacturing.
 2. Skill:  Apply basic lean tools: 5S, Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 3. Attitude: Improving and attitude in working, willing for innovation
Course content:
 1. What is Lean? What are the benefits of Lean? Why should we apply Lean?
 2. Objectives and requirements of lean business operations management
 3. Basic Lean tools, Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban
 4. What is Lean 5S methodology?
 5. Lean manufacturing (Orienting Just in time– Reduce manufacturing inventory to 0)
 6. 8 Lean waste and how to recognize it
 7. Visual management and benefits
 8. Indicators measuring the effectiveness of Lean

 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Tổng quan về môn học – Lean management 00:00:00
BÀI GIẢNG
1-2. Lean và lợi ích; Mục tiêu quản lý kinh doanh theo Lean 00:00:00
3. Một số công cụ Lean cơ bản và một vài khái niệm :Takt Time, Lead Time, Cycle Time, Kaizen, Kanban 00:00:00
4. Phương pháp 5S 00:00:00
5. Nguyên tắc của Quản trị tinh gọn (Định hướng đúng lúc– Giảm tồn kho sản xuất xuống 0) 00:00:00
6. Tám lãng phí và cách nhận biết lãng phí 00:00:00
7. Quản lý trực quan và lợi ích 00:00:00
8. Chỉ số đo lường hiệu quả của Lean 00:00:00
Slide bài giảng – Quản lý tinh gọn 00:00:00
Trò chơi tự học – Thuật ngữ Lean management 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản lý tinh gọn – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản lý tinh gọn – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Toyota đã thay đổi cách chúng ta sản xuất như thế nào? 00:00:00
Quản trị tinh gọn theo phương thức Toyota 00:00:00
Sản xuất tinh gọn – Hệ thống kéo 00:00:00
Company culture 00:00:00
Takt time, Cycle time, Leadtime 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Quản lý tinh gọn 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018