Marketing for Non-Marketers Program

Nhu cầu và đối tượng tham gia

 • Nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh hiện đang rất cao
 • Các bạn khi ra khởi nghiệp thường thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm
 • Khóa học này giúp trang bị cho các bạn đang có kế hoạch kinh doanh nhưng chưa biết thực hiện công tác marketing, truyền thông, bán hàng như thế nào cho hiệu quả
 • Khóa học này cũng thích hợp cho:
 • Các chủ doanh nghiệp nhỏ thiếu kiến thức về marketing, truyền thông
 • Các kỹ sư, các bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh muốn trang bị kiến thức hệ thống về marketing và truyền thông

Chương trình cung cấp các cách tư duy, kiến thức, kỹ năng, thái độ, và chia sẻ kinh nghiệm về marketing, cụ thể:

 1. Phương pháp tư duy của các nhà marketing
 2. Hiểu rõ và áp dụng được các mô hình, khái niệm 3C, SWOT, PEST, STP, 4P, BCG, AIDA
 3. Các kỹ thuật nghiên cứu thị trường cơ bản
 4. Biết cách xây dựng và triển khai Marketing plan và Communication Plan
 5. Chiến lược sản phẩm, giá, truyền thông, và phân phối
 6. Content marketing trên mạng xã hội: Hiểu rõ và ứng dụng truyền thông, phát triển nội dung trên mạng xã hội như Facebook, youtube, linkedIn.
 7. Các khuynh hướng marketing hiện đại

 • Marketing có phải là quảng cáo? Có phải là bán hàng?
 • Nghĩ theo các nghĩ của dân Marketer (tư duy marketing)
 • Thiết kế kế hoạch marketing (Chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông)
 • Nghiên cứu để hiểu nhu cầu khách hàng
 • Khách hàng mua như thế nào? Cảm xúc hay lý trí?
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị hình ảnh trong tâm trí khách hàng
 • Nhận diện đối thủ cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
 • Chiến lược marketing mix

 • Nghiên cứu thị trường và quyết định marketing
 • Các công cụ và kỹ thuật nghiên cứu thị trường chính
 • Quan sát (Observation)
 • Nghiên cứu bàn giấy (desk research and secondary data research)
 • Phỏng vấn sâu (in-depth interview)
 • Nhóm đại diện (focus group discussion)
 • Phân tích nội dung (content analysis)
 • Khảo sát (survey)
 • Phân tích số liệu bằng SPSS
 • Nghiên cứu thị trường và mạng xã hội Báo cáo kết quả

 • Kể câu chuyện của bạn mỗi ngày
 • Content marketing Các social network chính
 • Facebook
 • Intagram
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Zalo,
 • Viber,
 • Blog,
 • Website,
 • Apps
 • Chiến lược nội dung trên mạng xã hội

 

Học viên được live streaming riêng và thảo luận dự án của riêng mình với giảng viên

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG BÁO CHUNG
Sách Marketing – Tiếng Việt 00:00:00
Sách Marketing – Tiếng Anh 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo 00:00:00
Marketing – Thảo luận – Đặt câu hỏi 00:00:00
LỊCH LIVESTREAMING
Marketing for non-marketer: Lịch livestream tháng 07.2018 00:00:00
Marketing for non-marketer: Lịch livestream tháng 08.2018 00:00:00
Marketing for non-marketer: Lịch livestream tháng 09.2018 00:00:00
Marketing for Non-Marketer: Lịch livestream tháng 10.2018 00:00:00
Marketing for Non-Marketer: Lịch livestream tháng 11.2018 00:00:00
Marketing for Non-Marketer: Lịch livestream tháng 12.2018 00:00:00
TỔNG QUAN VỀ MARKETING
Mar – Tổng quan chung – bài giảng 00:00:00
Mar – Tổng quan chung – Bài đọc thêm 00:00:00
Tổng quan về Marketing – phần 1 00:00:00
Tổng quan về Marketing – phần 2 00:00:00
Marketing là gì? 00:00:00
Marketing có phải là quảng cáo? 00:00:00
Các khái niệm cơ bản trong Marketing 00:00:00
Sale vs Marketing 00:00:00
Mar – Livestreaming – Tuần 1, 07/04/2018; Tuần 2, 15/04/2018 00:00:00
TƯ DUY MARKETING
Mar – Tư duy Marketing – Bài giảng 00:00:00
Mar – Tư duy Marketing – Bài đọc thêm 00:00:00
Nghĩ kiểu Marketing 00:00:00
Đàn ông có tô son? 00:00:00
Các xu hướng Marketing mới 00:00:00
Các phân khúc khách hàng mới 00:00:00
Các cặp tư duy đối lập 00:00:00
Mar – Livestreaming Tuần 3, 22/04/2018 00:00:00
KẾ HOẠCH MARKETING VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỤC TIÊU
Mar – Kế hoạch marketing – Bài giảng 00:00:00
Mar – Kế hoạch marketing – Bài đọc thêm 00:00:00
Cấu trúc kế hoạch Marketing 00:00:00
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Marketing 00:00:00
Đặt mục tiêu cho Kế hoạch Marketing 00:00:00
Đặt mục tiêu cho Chiến lược marketing 00:00:00
Mar – Livestreaming – tuần 4, 05/05/2018 00:00:00
MÔ HÌNH MASLOW VÀ HÀNH VI MUA
Mar- Mô hình Maslow và Hành vi mua – Bài giảng 00:00:00
Mar- Mô hình Maslow và Hành vi mua – Bài đọc thêm 00:00:00
Mô hình Maslow và ứng dụng 00:00:00
Vì sao phải nghiên cứu hành vi người tiêu dùng? 00:00:00
Khách hàng mua hàng như thế nào? 00:00:00
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng? 00:00:00
Các biến thể trong mô hình hành vi người tiêu dùng? 00:00:00
Hành vi mua và chiến lược Marketing 00:00:00
Mar – Livestreaming Tuần 5, 15/05/2018 00:00:00
HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Mar – Hành vi mua của KH tổ chức – Bài giảng 00:00:00
Mar – Hành vi mua của KH tổ chức – Bài đọc thêm 00:00:00
Hành vi mua của khách hàng tổ chức – Phần 1 00:00:00
Hành vi mua của khách hàng tổ chức – phần 2 00:00:00
Ví dụ về quy trình mua hàng của tổ chức 00:00:00
Mar – Livestreaming tuần 6, 20/05/2018 00:00:00
PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
Mar – Phân khúc thị trường – Bài giảng 00:00:00
Mar – Phân khúc thị trường – Bài đọc thêm 00:00:00
Phân khúc thị trường 00:00:00
Ma trận BCG 00:00:00
Mar – Livestreaming tuần 7, 03/06/2018 00:00:00
LỰA CHỌN PHÂN KHÚC MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ
Mar – Lựa chọn phân khúc mục tiêu – Bài giảng 00:00:00
Mar – Lựa chọn phân khúc mục tiêu – Bài đọc thêm 00:00:00
Lựa chọn phân khúc mục tiêu 00:00:00
Mar – Livestreaming tuần 8, 10/06/2018 00:00:00
ĐỊNH VỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG (PHÂN KHÚC) MỤC TIÊU
Mar – Định vị trên phân khúc mục tiêu – Bài giảng 00:00:00
Mar – Định vị trên phân khúc mục tiêu – Bài đọc thêm 00:00:00
Định vị trên thị trường mục tiêu 00:00:00
Mar – Livestreaming tuần 9, 17/06/2018 00:00:00
TÀI SẢN KHÁCH HÀNG
Tài sản khách hàng – Bài 1: Buông khách hàng 00:00:00
Tài sản khách hàng – Bài 2: Giữ khách hàng (phần 1) 00:00:00
Tài sản khách hàng – Bài 2: Giữ khách hàng (phần 2) 00:00:00
Tài sản khách hàng – Bài 3: Mô hình cơ bản về giữ khách hàng 00:00:00
Mar – Livestraming tuần 10 – 14:00 – 15:00, 01/07/2018 00:00:00
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Tổng quan về nghiên cứu thị trường – phần 1 00:00:00
Tổng quan về nghiên cứu thị trường – phần 2 00:00:00
Cua gấu cũng phải nghiên cứu thị trường 00:00:00
NCTT – Kỹ thuật quan sát 00:00:00
NCTT – Kỹ thuật phỏng vấn sâu – Phần 1 00:00:00
NCTT – Kỹ thuật phỏng vấn sâu – phần 2 00:00:00
Interview and survey – phần 1 00:00:00
Interview and survey – phần 2 00:00:00
BÀI GIẢNG + QUIZ
--CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG
Marketing dựa trên các sự kiện xã hội 00:00:00
Content Marketing – Tài liệu đọc thêm 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
5 cấp độ của sản phẩm 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2 00:00:00
Lý thuyết lan truyền đổi mới 00:00:00
Bai tap 00:00:00
Bai tap 1 7, 00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X