Học viên đã tham gia
65 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Tiếng Anh chuyên sâu 2021

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chương trình đào tạo

PHẦN THỰC TẬP NỘP BÀI
NHIỆM VỤ READING #11.01 TEST MIỄN PHÍ 00:00:00
NHIỆM VỤ READING #11.01 VOCAB MIỄN PHÍ 00:00:00
PHẦN NỘP BÀI LÀM READING #11.01TEST 7, 00:00
PHẦN NỘP BÀI READING #11.01VOCAB 7, 00:00
ĐÁP ÁN READING #11.01 VOCAB MIỄN PHÍ 00:00:00
PHẦN NỘP BÀI READING #11.01VOCAB ĐÁP ÁN 7, 00:00
TUẦN 12
CÁCH THỨC HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI MIỄN PHÍ 00:00:00
MOCK TEST READING VÀ LISTENING TUẦN NÀY MIỄN PHÍ 00:00:00
NHIỆM VỤ: Luyện READING #12 – PHẦN VOCAB MIỄN PHÍ 00:00:00
LINK QUIZIZZ READING #12 MIỄN PHÍ 00:00:00
ĐÁP ÁN CORE VOCAB TRONG BÀI READING 12.01 00:00:00
ĐÁP ÁN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÂU READING 12.01 00:00:00
NHIỆM VỤ: LISTENING #12 MIỄN PHÍ 00:00:00
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG WRITING – nhiệm vụ 12.01 MIỄN PHÍ 00:00:00
WRITING TASK 2: CÁC ĐỀ LIÊN QUAN TOPIC AGRICULTURE 00:00:00
WRITING TASK 2: YÊU CẦU LÀM BÀI MIỄN PHÍ 00:00:00
PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI WRITING TOPIC 1 00:00:00
NỘP KẾT QUẢ MOCK TEST #12 7, 00:00
NỘP BÀI: READING VOCAB #12.01 7, 00:00
NỘP BÀI: READING 12 – PHÂN TÍCH CÂU 7, 00:00
NỘP BÀI: READING 12 – PTKN TRẢ LỜI CÂU HỎI 7, 00:00
NỘP BÀI: Kết quả QUIZIZZ 7, 00:00
NỘP BÀI: LISTENING #12 – VOCAB 7, 00:00
NỘP BÀI: LISTENING 12 – DICTATION 7, 00:00
NỘP BÀI: LISTENING 12 – PHÂN TÍCH CÂU 7, 00:00
NỘP BÀI: WRITING #12.01 7, 00:00
NỘP BÀI: WRITING TASK 2: ĐỌC – BRAINSTORM 2 ĐỀ 7, 00:00
NỘP BÀI: WRITING TASK 2: VIẾT 2 INTRO 7, 00:00
NỘP BÀI: WRITING TASK 2: PHÂN TÍCH – VIẾT BODY 1 7, 00:00
NỘP BÀI: ELSA 7, 00:00
TUẦN 13
MOCKTEST W13 MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: Kết quả Mocktest 7, 00:00
READING W13: PHẦN VOCAB MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: VOCAB READING W13 7, 00:00
READING W13: PHẦN PHÂN TÍCH CÂU 00:00:00
NỘP: PHÂN TÍCH CÂU – READING W13 7, 00:00
READING W13: PHẦN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: KN TRẢ LỜI CÂU HỎI – READING W13 7, 00:00
GIẢI NGHĨA READING – W13 00:00:00
LISTENING W13: PHẦN VOCAB MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: VOCAB – LISTENING W13 7, 00:00
LISTENING W13: PHẦN DICTATION MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: DICTATION – LISTENING W13 7, 00:00
LISTENING W13: PHẦN KN TRẢ LỜI CÂU HỎI MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: KN TRẢ LỜI CÂU HỎI – LISTENING W13 7, 00:00
NỘP: KẾT QUẢ LÀM LISTENING LẦN 2 7, 00:00
VIDEO W13: AGRICULTURE & ENVIRONMENT MIỄN PHÍ 00:00:00
READING + LISTENING W13: QUIZIZZ MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: QUIZIZZ – READING + LISTENING W13 14, 00:00
NỘP: ELSA 14, 00:00
SPEAKING W13 MIỄN PHÍ 00:00:00
NỘP: SPEAKING 7, 00:00
TUẦN 14
MOCKTEST W14 14, 00:00
READING W14 – VOCAB 14, 00:00
READING W14 – PHÂN TÍCH CÂU 14, 00:00
READING W14 – KN TRẢ LỜI CÂU HỎI 14, 00:00
READING W14 – QUIZIZZ 14, 00:00
LISTENING W14 – VOCAB 14, 00:00
LISTENING W14 – DICTATION 14, 00:00
LISTENING W14 – PHÂN TÍCH CÂU HỎI 14, 00:00
LISTENING W14 – KẾT QUẢ LẦN 2 14, 00:00
LISTENING W14 – QUIZIZZ 14, 00:00
SPEAKING W14 – ELSA 14, 00:00
SPEAKING W14 – TOPIC EDUCATION 14, 00:00
TUẦN 15
MOCKTEST W15 14, 00:00
W15 – VOCAB 14, 00:00
W15 – PHÂN TÍCH CÂU 14, 00:00
W15 – KN TRẢ LỜI CÂU HỎI 14, 00:00
W15 – READING QUIZZ 14, 00:00
W15 – LISTENING VOCAB 14, 00:00
W15 – LISTENING: DICTATION 14, 00:00
W15 – LISTENING: PHÂN TÍCH CÂU HỎI 14, 00:00
W15 – LISTENING: KẾT QUẢ LẦN 2 14, 00:00
W15 – LISTENING: QUIZZ 14, 00:00
W15 – ELSA 14, 00:00
W15 – SPEAKING 14, 00:00
TUẦN 16
MOCKTEST W16 14, 00:00
W16 – VOCAB READING 14, 00:00
W16 – PHÂN TÍCH CÂU 14, 00:00
W16 – KN TRẢ LỜI CÂU HỎI 14, 00:00
W16 – READING QUIZ 14, 00:00
W16 – VOCAB LISTENING 14, 00:00
W16 – LISTENING DICTATION 14, 00:00
W16 – LISTENING PHÂN TÍCH CÂU HỎI 14, 00:00
W16 – LISTENING KẾT QUẢ LẦN 2 14, 00:00
W16 – LISTENING QUIZ 14, 00:00
W16 – ELSA 14, 00:00
W16 – SPEAKING 14, 00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018