Pru – Tư duy phản biện

CÁ NHÂN
4.8/5 (16)
Đây là khóa học theo mô hình 4: học viên học 100% online cùng giảng viên, không học với các nội dung sẵn có. Để học hiệu quả, học viên cần:
  1. Hoàn tất khóa hướng dẫn sử dụng hệ thống livestreaming. Link khóa học: https://thinkingschool.vn/course/huong-dan-su-dung-thinking-school-live-streaming/
  2. Tham gia các buổi học cùng giảng viên theo lịch đã thông báo
Chúc các Anh/Chị học tốt.

Chương trình đào tạo

PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học LIVE cùng giảng viên 00:00:00
Danh sách nhóm – Prudential: Critical Thinking 00:00:00
THAM KHẢO THÊM
Hướng dẫn xuất file PowerPoint thành PDF 00:00:00
Hướng dẫn Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
ĐÁNH GIÁ LỚP HỌC
Đánh giá lớp học – Prudential: Critical Thinking 00:00:00
Bài tập cá nhân 1: Điểm tích cực + Kahoot 00:00
Bài tập nhóm: Làm việc nhóm + Thuyết trình nhóm 00:00
Course ID: 201158
BUỔI NGÀY THỨ THỜI GIAN NỘI DUNG
1 19.07 Hai 9:00-12:00 1. Hướng dẫn đầu khóa do Học vụ tổ chức
2. Đánh giá nhu cầu đào tạo
3. Giới thiệu về chương trình đào tạo
4. Khai giảng:
a. TDPB là gì?
b. 6 nguyên tắc của TDPB
c. Bạn ghét ai nhất?
d. Quy trình tư duy – Nguồn gốc của các lỗi nhận thức
2 20.07 Ba 9:00-12:00 1. Quan điểm, dữ kiện, sự thật
2. Mô hình ARES
3. Thực hành mô hình ARES
4. Bài tập tình huống #1
3 21.07 9:00-12:00 1. Tập trung vào vấn đề chính
2. Nhìn sự việc ở nhiều góc nhìn
3. Giải quyết vấn đề sử dụng TDPB
4. Bài tập tình huống #2
4 22.07 Năm 9:00-12:00 1. 10 Tiêu chuẩn của TDPB
2. Ứng dụng của 10 tiêu chuẩn
3. Thuyết trình nhóm
4. Kế hoạch phát triển bản thân sử dụng TDPB
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.6/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.4/5 (3,033)
4.7/5 (3,033)
4.7/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.6/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.6/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.5/5 (3,033)
4.5/5 (1,087)
4.3/5 (1,087)
4.4/5 (1,087)
THE THINKING SCHOOL @2018
X