0.1 Quản trị nguồn nhân lực

RIÊNG TƯ
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu và kết quả học tập kỳ vọng

  1. Kiến thức: Hiểu rõ và nhớ qui trình quản trị nhân sự ở vai trò nhà quản lý, nhà tuyển dụng
  2. Kỹ năng: Áp dụng được các công cụ trong quản trị, đào tạo, phát triển, nhân sự, hoạch định và phát triển nghề nghiệp
  3. Thái độ: Xem hoạt động quản trị nhân sự là cốt yếu
 

Objective and Expected learning outcomes

  1. Knowledge: Understand and remember the process of Human resource management as a manager and recruiter
  2. Skill: Apply tools and methods in management, training, development, career and successor planning human resource
  3. Attitude: Consider Human resource management is the essential work.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
BÀI GIẢNG
--NĂNG LỰC NHÂN VIÊN - HIỆU QUÀ CÔNG VIÊC & MÔ HÌNH ASK
Năng lực là gì và mô hình năng lực ASK 00:00:00
Phỏng vấn dựa trên năng lực và mô hình ASK 00:00:00
Ứng dụng mô hình ASK trong đánh giá hiệu quả công việc 00:00:00
--ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Chu trình hoạt động của Learning & Development – TNA là gì 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – Ba cấp độ của TNA 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – Cách đặt mục tiêu 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – 70-20-10 Strategy 00:00:00
Phân biệt sự khác nhau giữa Training-Mentoring-Coaching 00:00:00
--HOẠCH ĐỊNH - PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP & INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)
Đánh giá 360 độ và ứng dụng trong hoạt động công ty 00:00:00
Hoạch định kế thừa 00:00:00
Hoạch định nghề nghiệp và quản lý nghề nghiệp của nhân viên 00:00:00
IDP là gì và cách thức xây dựng IDP hiệu quả 00:00:00
--GẮN KẾT - GIỮ NHÂN VIÊN
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 1 00:00:00
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 2 00:00:00
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 3 00:00:00
--QUẢN LÝ WORK FROM HOME NHƯ THẾ NÀO?
Quản lý Work from home (WFH) hiệu quả 00:00:00
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng – Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị nguồn nhân lực – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị nguồn nhân lực – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
9 truyền thuyết công sở 00:00:00
Tôn trọng sự đa dạng 00:00:00
Quản lý đào tạo 00:00:00
Học tập và phát triển 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00

 

 

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X