Học viên đã tham gia
143 học viên
4/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
1 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

0.1 Quản trị nguồn nhân lực

Mục tiêu và kết quả học tập kỳ vọng

 1. Kiến thức: Hiểu rõ và nhớ qui trình quản trị nhân sự ở vai trò nhà quản lý, nhà tuyển dụng
 2. Kỹ năng: Áp dụng được các công cụ trong quản trị, đào tạo, phát triển, nhân sự, hoạch định và phát triển nghề nghiệp
 3. Thái độ: Xem hoạt động quản trị nhân sự là cốt yếu
 

Objective and Expected learning outcomes

 1. Knowledge: Understand and remember the process of Human resource management as a manager and recruiter
 2. Skill: Apply tools and methods in management, training, development, career and successor planning human resource
 3. Attitude: Consider Human resource management is the essential work.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
BÀI GIẢNG
--NĂNG LỰC NHÂN VIÊN - HIỆU QUÀ CÔNG VIÊC & MÔ HÌNH ASK
Năng lực là gì và mô hình năng lực ASK 00:00:00
Phỏng vấn dựa trên năng lực và mô hình ASK 00:00:00
Ứng dụng mô hình ASK trong đánh giá hiệu quả công việc 00:00:00
--ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Chu trình hoạt động của Learning & Development – TNA là gì 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – Ba cấp độ của TNA 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – Cách đặt mục tiêu 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – 70-20-10 Strategy 00:00:00
Phân biệt sự khác nhau giữa Training-Mentoring-Coaching 00:00:00
--HOẠCH ĐỊNH - PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP & INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)
Đánh giá 360 độ và ứng dụng trong hoạt động công ty 00:00:00
Hoạch định kế thừa 00:00:00
Hoạch định nghề nghiệp và quản lý nghề nghiệp của nhân viên 00:00:00
IDP là gì và cách thức xây dựng IDP hiệu quả 00:00:00
--GẮN KẾT - GIỮ NHÂN VIÊN
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 1 00:00:00
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 2 00:00:00
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 3 00:00:00
--QUẢN LÝ WORK FROM HOME NHƯ THẾ NÀO?
Quản lý Work from home (WFH) hiệu quả 00:00:00
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng – Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị nguồn nhân lực – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị nguồn nhân lực – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
9 truyền thuyết công sở 00:00:00
Tôn trọng sự đa dạng 00:00:00
Quản lý đào tạo 00:00:00
Học tập và phát triển 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
Đang tải...

 

 

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018