Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Sun Life – Tư duy định lượng

Mục tiêu

Thực tập cảm xúc với con số

 • Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số
 • Số và khái niệm liên quan đến số
 • Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức

Thực hành kỹ năng phân tích dữ liệu với SPSS

Thực hành kỹ năng trình bày thông tin

Tính hệ thống thống nhất của các con số trong 1 hệ thống

 • Kiểm tra tính thống nhất và hệ thống của các con số trong 1 bài viết, báo cáo, công việc
 • Đặt câu hỏi về các con số, yêu cầu thêm các con số khác để trả lời 1 câu hỏi.

Ra quyết định với rất nhiều số

 • Bài toán lựa chọn đa tiêu chuẩn

duy số

 • Từ trực giác đến tư duy khoa học

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình đào tạo – Tư duy định lượng – SLV 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking Schol – Tư duy định lượng – SLV 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School 00:00:00
Xem và sử dụng Bảng quản lý (dashboard) của học viên 00:00:00
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực tuyến cùng giảng viên hướng dẫn 00:00:00
Danh sách học viên – QR – SLV 00:00:00
TUẦN 1
--BÀI GIẢNG
Tư duy định lượng: giới thiệu 00:00:00
Ứng dụng tư duy phản biện vào việc nhìn nhận các con số 00:00:00
Làm toán 1: 500 tấn vàng 00:00:00
Làm toán 2: Tỷ lệ % 00:00:00
--BÀI ĐỌC
138 ngàn cử nhân – kỹ sư thất nghiệp: nghĩa là gì? 00:00:00
Bài đọc: Báo cáo nghiên cứu thị trường 00:00:00
Bài đọc: Việt Nam nên tăng mạnh giá xăng 00:00:00
--QUIZ TUẦN 1
Quiz 1 00:07:00
Quiz 2 00:05:00
Quiz 3 00:03:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN - NHÓM TUẦN 1
Làm cho con số có ý nghĩa 00:00:00
Tỷ lệ phát hiện sớm bệnh ưng thư ở VN 2020 00:00:00
Số điểm ngập ở Sài gòn 00:00:00
Bài tập cá nhân TDDL 1 (tham khảo) 00:00:00
Bài thực hành nhóm 1 00:00:00
Bài thực hành nhóm 1 – QR SLV 56, 00:00
TUẦN 2
--BÀI GIẢNG
Dữ liệu định tính vs Định lượng: Bạn muốn quản lý cái gì? 00:00:00
Đặt câu hỏi với các con số- áp dụng 10 tiêu chuẩn Tư duy phản biện 00:00:00
Học đại học có thực sự hiệu quả 00:00:00
--BÀI ĐỌC
Bài đọc: Đi cafe 00:00:00
Thấy gì từ số liệu thu chi ngân sách của Sài gòn 00:00:00
Bài đọc: Mức độ hài lòng với dịch vụ của ngân hàng 00:00:00
--PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG
SPSS – Hướng dẫn phân tích SPSS cơ bản 00:00:00
SPSS – Hướng dẫn gộp biến với câu hỏi có nhiều phương án 00:00:00
SPSS – Phân tích dữ liệu với câu hỏi đa lựa chọn 00:00:00
--QUIZ TUẦN 2
Quiz 4 00:05:00
Quiz 5 00:05:00
Quiz 6 00:03:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN - NHÓM TUẦN 2
Tình huống: năm 2014 có phải là năm có tỷ lệ tai nạn chết người cao nhất trong lịch sử hàng không? 00:00:00
Bài tập: Năm sinh và Tuổi 00:00:00
Phát biểu của một học viên 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 – SLV 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 – SLV 56, 00:00
Bài thực hành nhóm 2 – SLV 00:00:00
Bài thực hành nhóm 2 – SLV 56, 00:00
TUẦN 3
--BÀI GIẢNG
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 1 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 2 00:00:00
Độ tin cậy và Độ giá trị 00:00:00
Làm toán 3: Mưa điểm 10 00:00:00
Thuế Việt Nam cao hay thấp – Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
--BÀI ĐỌC
BÀI ĐỌC 4.4 – MINH OAN CHO SÀI GÒN 00:00:00
Bài đọc: Kế hoạch tăng doanh thu nhà hàng 00:00:00
Bài đọc thêm: Phương pháp đánh giá 00:00:00
Hai loại đề toán 00:00:00
--QUIZ TUẦN 3
Quiz 7 00:06:00
Quiz 8 00:06:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN - NHÓM TUẦN 3
Mô hình học online 00:00:00
Đo lường những gì mình quản lý 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 – SLV 56, 00:00
TUẦN 4
Slides bài giảng 00:00:00
Bài thu hoạch cá nhân 00:00:00
Bài thu hoạch cá nhân – SLV Tư duy định lượng 00:00
Bài thuyết trình nhóm tốt nghiệp 1 tháng, 3 tuần
Bài thuyết trình nhóm tốt nghiệp – SVL – Tư duy định lượng 56, 00:00
THAM KHẢO - TƯ DUY PHẢN BIỆN
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy – Bài đọc thêm 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học – SLV 00:00:00
Đánh giá khóa học – Tư duy định lượng 00:00:00
Đang tải...

Phòng học trực tuyến cùng giảng viên hướng dẫn

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/5470448943?pwd=dUZSTHZFU3JPK1E1aEhDaEZJYXRDdz09

Meeting ID: 547 044 8943
Password: 123

TUẦN BUỔI LIVE NGÀY CHỦ ĐỀ THỜI GIAN
1 1 14/08/2020 Giới thiệu khóa học và các hướng dẫn học tập 60 min
1 2 20/08/2020 Cảm xúc với các con số

Đặt câu hỏi với các con số

120 min
2 3 26/08/2020 Số liệu định tính và số liệu định lượng 120 min
3 4 31/08/2020 Mô hình hóa tư duy 120 min
4 5 07/09/2020 Độ tin cậy và độ chính xác 120 min
4 6 11/09/2020 Thuyết trình bài tập nhóm 120 min

 

 

 

 

 

 

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018