Sun Life – Tư duy định lượng

3,000,000 
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu

Thực tập cảm xúc với con số

  • Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số
  • Số và khái niệm liên quan đến số
  • Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức

Thực hành kỹ năng phân tích dữ liệu với SPSS

Thực hành kỹ năng trình bày thông tin

Tính hệ thống thống nhất của các con số trong 1 hệ thống

  • Kiểm tra tính thống nhất và hệ thống của các con số trong 1 bài viết, báo cáo, công việc
  • Đặt câu hỏi về các con số, yêu cầu thêm các con số khác để trả lời 1 câu hỏi.

Ra quyết định với rất nhiều số

  • Bài toán lựa chọn đa tiêu chuẩn

duy số

  • Từ trực giác đến tư duy khoa học
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình đào tạo – Tư duy định lượng 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Trục trặc kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
PHÒNG HỌC LIVESTREAMING VÀ LỊCH HỌC
Phòng học trực tuyến – Tư duy định lượng 00:00:00
Lịch Livestreaming – Tư duy định lượng 00:00:00
Danh sách học viên VÀ PHÒNG HỌC NHÓM – Tư duy định lượng 00:00:00
TUẦN 1
--BÀI GIẢNG
Tư duy đinh lượng: giới thiệu 00:00:00
Ứng dụng tư duy phản biện vào việc nhìn nhận các con số 00:00:00
Làm toán 1: 500 tấn vàng 00:00:00
Làm toán 2: Tỷ lệ % 00:00:00
--BÀI ĐỌC
138 ngàn cử nhân – kỹ sư thất nghiệp: nghĩa là gì? 00:00:00
Bài đọc: Báo cáo nghiên cứu thị trường 00:00:00
Bài đọc: Việt Nam nên tăng mạnh giá xăng 00:00:00
--QUIZ, BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Làm cho con số có ý nghĩa 00:00:00
Tỷ lệ phát hiện sớm bệnh ưng thư ở VN 2020 00:00:00
Bài tập cá nhân TDDL 1 00:00:00
Bài tập cá nhân TDDL 1 10, 00:00
Số điểm ngập ở Sài gòn 00:00:00
Bài tập tình huống : 40 vạn chỉ vàng? 00:00:00
TUẦN 2
--BÀI GIẢNG
Dữ liệu định tính vs Định lượng: Bạn muốn quản lý cái gì? 00:00:00
Đặt câu hỏi với các con số- áp dụng 10 tiêu chuẩn TDPB 00:00:00
Học đại học có thực sự hiệu quả 00:00:00
--BÀI ĐỌC
Bài đọc: Đi cafe 00:00:00
Thấy gì từ số liệu thu chi ngân sách của Sài gòn 00:00:00
Bài đọc: Mức độ hài lòng với dịch vụ của ngân hàng 00:00:00
--QUIZ, BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Tình huống: năm 2014 có phải là năm có tỷ lệ tai nạn chết người cao nhất trong lịch sử hàng không? 00:00:00
Bài tập: Năm sinh và Tuổi 00:00:00
Tình huống: Lương nhân viên nhà trắng cao hay thấp? 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 10, 00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 10, 00:00
TUẦN 3
--BÀI GIẢNG
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 1 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 2 00:00:00
Độ tin cậy và Độ giá trị 00:00:00
Làm toán 3: Mưa điểm 10 00:00:00
Thuế Việt Nam cao hay thấp – Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
--BÀI ĐỌC
BÀI ĐỌC 4.4 – MINH OAN CHO SÀI GÒN 00:00:00
Bài đọc: Kế hoạch tăng doanh thu nhà hàng 00:00:00
Bài đọc thêm: Phương pháp đánh giá 00:00:00
Hai loại đề toán 00:00:00
--QUIZ, BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 00:00:00
Bài tập tình huống: Doanh nghiệp bất động sản chết la liệt 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 4 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 4 10, 00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 5 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 5 10, 00:00
Bài tập nhóm TDĐL 00:00:00
Bài tập nhóm TDĐL 10, 00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Tư duy định lượng 00:00:00

 

KHÓA 3: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG
STT Ngày Thứ Thời Gian Chủ đề
1 16 – 09 Thứ tư 20:00-21:00 Khai giảng : Con số thực nhức đầu
2 20 – 09 Chủ nhật 20:00-21:00 Con số trong quản lý
3 23 – 09 Thứ tư 20:00-21:00 Ra quyết định với nhiều con số
4 27 – 09 Chủ nhật 20:00-21:00 Phân tích số liệu với SPSS
5 30 – 09 Thứ tư 20:00-21:00 Khách mời
6 04 – 10 Chủ nhật 20:00-21:30 Thuyết trình cuối khóa và tổng kết
Bắt đầu từ 16/09/2020, khóa học sẽ được mở.
Học viên có thể thể vào khóa học, xem các tài liệu video bài giảng, bài đọc…làm các bài tập, bài quiz, kiểm tra…
Đặc biệt với học viên đăng ký dạng Chính Thức: cần theo dõi lịch học bên dưới để có mặt tham gia các buổi livestream lên lớp cùng Thầy Cô hướng dẫn, thực hành các kỹ năng và có tính điểm cho kết quả cuối cùng.

 

 

 

 

 

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X