Quản lý Tài năng (Khai giảng 04/08)

3,000,000 
4.4/5 (15)

Đăng ký buổi workshop Thứ 5: 30/07

Click để đăng ký

Giới thiệu khóa học

Các tổ chức ngày nay phải đối mặt với vô số thách thức khi quản lý tài năng của họ. Trong các thị trường trưởng thành, các công ty cần đẩy mạnh nỗ lực để xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo trong tương lai. Ở các thị trường mới nổi, các công ty lại cần phát triển các chiến lược tài năng vừa nhanh nhẹn vừa hiệu quả đồng thời thu hút và giữ lại nguồn nhân lực chủ chốt. Để đạt được những mục tiêu này, các công ty cần một cách tiếp cận tích hợp, có hệ thống để thu hút, phát triển, kết nối và giữ chân nhân tài quan trọng.

Khóa học này đưa ra những thách thức cho học viên tìm hiểu sâu hơn về tổ chức của họ, quản lý tài năng quan trọng của họ và suy nghĩ về các giải pháp để giải quyết những thách thức này. Khóa học này với một cách nhìn hệ thống về quản lý tài năng sẽ cung cấp các quy trình khác nhau để tạo ra các giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, học viên còn được tiếp cận với các xu hướng hiện tại và tư duy tiên tiến trong lĩnh vực quản lý tài năng.

Mục tiêu của khóa học

  • Cách đánh giá các tiếp cận của một tổ chức về việc quản lý tài năng và sự liên kết của nó với chiến lược kinh doanh tổng thể
  • Các cách chọn công cụ và quy trình đánh giá tài năng và nhận dạng phù hợp với triết lý tài năng của tổ chức
  • Đưa ra các chiến lược để phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài
  • Kỹ thuật bồi dưỡng văn hóa hỗ trợ các nỗ lực quản lý nhân tài và mang đến thương hiệu của một tổ chức
  • Cách đo lường hiệu quả của các chương trình tài năng cá nhân và theo dõi một Hệ thống quản lý tài năng

Đối tượng học viên

  • Các học viên doanh nghiệp thuộc các nhóm L&D, TMD, OD, HR.
4.4/5 (15)

Chương trình đào tạo

Thông tin tổng quan
Mục tiêu khóa học 00:00:00
Giới thiệu Giảng viên – Phạm Hà Trang 00:00:00
Giới thiệu Giảng viên – Phạm Thụy Thùy Dung 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các hoạt động của khóa học – Talent Management Miễn phí 00:00:00
Các qui định chung về học vụ của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Qui định đối với học viên Chính thức và Dự thính Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
Bài tập nhóm – TM 00:00:00
Bài tập nhóm – TM 30, 00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
LIVESTREAMING ROOM
Phòng học trực tuyến livestreaming 00:00:00
Danh sách nhóm – TM 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm 00:00:00
DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN
Diễn đàn thảo luận 00:00:00
Hướng dẫn chèn video từ Youtube vào Diễn đàn 00:00:00
Tuần 1
--Phong thái lãnh đạo của bạn là gì?
Leader vs Manager 00:00:00
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
Lãnh đạo chuyển hóa – Transformational Leadership 00:00:00
Lãnh đạo theo tình huống – Situational Leadership 00:00:00
Lãnh đạo thích nghi – Adaptive Leadership 00:00:00
--Talent Acquisition
Workforce Planning – Hoạch định Nhân sự 00:00:00
How to interview effectively – Tổ chức phỏng vấn hiệu quả 00:00:00
Employer Value Proposition – Thương hiệu nhà tuyển dụng 00:00:00
Sourcing – Tạo nguồn nhân lực 00:00:00
--Bài tập và bài kiểm tra tuần 1
Bài tập cá nhân 1 – Talent Management 14, 00:00
Recruitment Quiz 00:10:00
Phong thái lãnh đạo – TM 00:05:00
Tuần 2
--9 Lies about Work
Truyền thuyết 1, 2, 3 00:00:00
Truyền thuyết 4,5,6 00:00:00
Truyền thuyết 7,8,9 00:00:00
9 Lies about Work – Marcus Buckingham 00:00:00
--LEARNING AND DEVELOPMENT
Learning and Development 101 (part 1) 00:00:00
Learning and Development 101 (part 2) 00:00:00
Learning and Development 101 (part 3) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 1) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 2) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 3) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 4) 00:00:00
VIDEO: Willing to be disturbed 00:00:00
Learning and Development Presentation (slides) 00:00:00
Adult Learning Theories: Implications for learning and teaching 00:00:00
Learning Theory Comparison Chart 00:00:00
ADDIE 00:00:00
--EMPOWERMENT
Giới thiệu về trao quyền 00:00:00
Nếu không trao quyền? 00:00:00
Lợi ích của trao quyền 00:00:00
Trao quyền thế nào? 00:00:00
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Cản trở của việc trao quyền 00:00:00
--Bài tập và bài kiểm tra tuần 2
Bài tập cá nhân 2: Talent Management 7, 00:00
Quiz: Trao quyền – TM 00:05:00
Learning and Development Quiz 00:10:00
Talent Acquisition – Case studies 00:00:00
Learning and Development – Case studies 00:00:00
Performance Management – Case study 00:00:00
Tuần 3
--DIVERSITY MANAGEMENT
Diversity Management – Tổng quan 00:00:00
10 loại đa dạng trong doanh nghiệp 00:00:00
How to increase diversity in the workplace 00:00:00
12 Benefits of Diversity 00:00:00
--ENGAGEMENT AND RETENTION
Engagement and Retention – Gắn kết và giữ nhân viên 00:00:00
Succession Planning – Hoạch định kế thừa 00:00:00
Career Planning – Hoạch định nghề nghiệp 00:00:00
--Bài tập và bài kiểm tra tuần 3
Diversity Management 00:05:00
Engagement Quiz 00:10:00
EXTRA READING
Building a game-changing talent strategy (HBR) 00:00:00
A 5-part Process for Using Technology to Improve Your Talent Management (HBR) 00:00:00
The New Rules of Talent Management (HBR) 00:00:00
Talent Management for the Twenty-First Century (HBR) 00:00:00
The 3 Simple Rules of Managing Top Talent (HBR) 00:00:00
--PERFORMANCE MANAGEMENT
8 Shocking Performance Management Statistics Miễn phí 00:00:00
Harnessing the Power of Performance Management 00:00:00
PERFORMANCE MANAGEMENT THAT MAKES A DIFFERENCE: AN EVIDENCE-BASED APPROACH (SHRM) 00:00:00
Performance Management Survey 2016 00:00:00
Reinventing Performance Management 00:00:00
HBR Guide to Performance Management (book) 00:00:00
--LEARNING AND DEVELOPMENT
Law of the Lid Miễn phí 00:00:00
Where Companies Go Wrong with Learning and Development 00:00:00
Making Learning a Part of Everyday Work 00:00:00
How Deloitte Made Learning a Game 00:00:00
Take Control of Your Learning at Work 00:00:00
How to Help your Employees Learn from Each Other 00:00:00
4 Ways to Create a Learning Culture on Your Team 00:00:00
Make Sure Everyone on Your Team Sees Learning as Part of Their Job 00:00:00
--RETENTION
VIDEO: The real secret to employee engagement (HBR) 00:00:00
Better Ways to Predict Who’s Going to Quit (HBR) 00:00:00
How to Keep Your Top Talent (HBR) 00:00:00
If You Want Engaged Employees, Offer Them Stability (HBR) 00:00:00
The 3 Essential Jobs That Most Retention Programs Ignore (HBR) 00:00:00
8 Things Leaders Do That Make Employees Quit (HBR) 00:00:00
Don’t Let Lazy Managers Drive Away Your Top Performers (HBR) 00:00:00
When a Top Performer Wants to Leave, Should You Try to Stop Them? (HBR) 00:00:00
--Diversity Management
Isa Notermans_ How Spotify tackles Diversity and Inclusion in the Workplace 00:00:00
An Expert’s Advice On How To Address Diversity In The Workplace 00:00:00
Why Diverse Teams Are Smarter 00:00:00
How to foster inclusion workplace in 15 minutes 00:00:00
Google_diversity_annual_report_2020 00:00:00
More Evidence That Company Diversity Leads To Better Profits 00:00:00
How Diversity and Inclusion Drive Success for KPMG in Vietnam and Cambodia 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Đắc nhân tài 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00

 

Talent Managment
STT Ngày Thứ Thời Gian Chủ đề
1 30 – 07 Thứ tư 20:00-21:00 Làm quen chủ đề mở tự do
2 04 – 08 Thứ ba 20:00-21:00 Khai giảng: Thu hút nhân tài
3 07 – 08 Thứ sáu 20:00-21:00 9 truyền thuyết về gắn kết
4 11 – 08 Thứ ba 20:00-21:00 Học học nữa học mãi
5 14 – 08 Thứ sáu 20:00-21:00 Quản lý sự đa dạng
6 18 – 08 Thứ ba 20:00-21:00 Thuyết trình nhóm
7 21 – 08 Thứ sáu 20:00-21:30 Tổng kết lớp
Bắt đầu từ 01/08/2020, khóa học sẽ được mở.
Học viên có thể thể vào khóa học, xem các tài liệu video bài giảng, bài đọc…làm các bài tập, bài quiz, kiểm tra…
Đặc biệt với học viên đăng ký dạng Chính Thức: cần theo dõi lịch học bên dưới để có mặt tham gia các buổi livestream lên lớp cùng Thầy Cô hướng dẫn, thực hành các kỹ năng và có tính điểm cho kết quả cuối cùng.

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.5/5 (15)
4.5/5 (15)
4.5/5 (15)
4.7/5 (15)
4.7/5 (15)
4.4/5 (15)
4.1/5 (15)
4.5/5 (15)
4.4/5 (15)
4.4/5 (15)
4.3/5 (15)
4.1/5 (15)
4.5/5 (15)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chưa có đánh giá.

Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 18 chủ đề)
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 18 chủ đề)
  • Bạn cần đăng nhập để tạo chủ đề mới.
THE THINKING SCHOOL @2018
X