Học viên đã tham gia
0 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
z5458745407322 a0fccf4eaf53328d5aeb34403a39b19c

The Arts of Leadership (English Version)

Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo và Quản lý: giống và khác nhau như thế nào?

9 cách tiếp cận về lãnh đạo:

 • Phẩm chất (Trait approach)
 • Hành vi (Behavioral approach)
 • Kỹ năng (Skill approach)
 • Lộ trình kết quả (Path - goal leadership)
 • Lãnh đạo chú trọng quan hệ với thành viên (Leader-member exchange theory)
 • Lãnh đạo theo tình huống (Situational leadership)
 • Lãnh đạo chuyển hoá (Transformational leadership)
 • Lãnh đạo thích nghi (Adaptive leadership)
 • Lãnh đạo nguyên bản (Authentic leadership)

Lãnh đạo nữ

Lãnh đạo trong môi trường đa văn hoá

Chương trình đào tạo

INTRODUCTION AND GUIDELINES
The Art of Leadership – Introduction 00:05:17
Power: How leaders influence people 00:08:27
LESSONS
--Leader - Member relationship exchange
Leader – member exchange theory 00:15:12
Leader – Member relationship 2
--Adaptive Leadership
Adaptive leadership
Adaptive leadership 2
--Transformational Leadership
Transformational leadership
--Authentic Leadership
Authentic leadership 00:13:34
Authentic leadership 2
--Leadership Ethic
Ethic and Leadership 00:09:51
Leadership Ethic 2
--Culture and Leadership
Culture and Leadership
ASSIGNMENTS
--Leadership capacity assessment
Assessment of Adaptive leadership bahavior
Assessment of Leader-Member relationship
--Case Study
Case 1: His Team Gets the Best Assignments
Case 2: Taking on Additional Responsibilities
Case 3: The Vission Failed
Case 4: Am I Really a Leader?
Case 5: Silence, Stigma, and Mental illness
Case 6: Taming Bacchus
Case 7: How Safe is Safe?
Case 8: Pregnancy as Barrier to Job Status
Case 9: Challenging Workplace
LEADERSHIP BOOKS AND REFERENCES
Sách tham khảo cho phát triển kỹ năng lãnh đạo
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 9999 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!