Thi là đậu

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Bạn lo lắng vì kỳ thi sắp tới gần. Bạn lo lắng vì quá nhiều kiến thức cần nhớ. Bạn lo lắng vì không có nhiều thời gian. Nhưng bạn mong muốn "thi là đậu". Vậy đây là khóa học hoàn toàn dành cho bạn! MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  • Nắm vững kiến thức chung về Bảo hiểm và Bảo hiểm nhân thọ
  • Hiểu rõ Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm
  • Hiểu rõ các quy định về hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ
  • Thi đậu chứng chỉ đại lý của Bộ Tài Chính
NỘI DUNG KHÓA HỌC
  1. Nguyên tắc hoạt động của Bảo hiểm
  2. Điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm
  3. Phân loại bảo hiểm
  4. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
  5. Nắm vững Quy định về hợp đồng bảo hiểm
Sau khi học xong khóa học, bạn chắc chắn thi là đậu!  

Chương trình đào tạo

1.Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm
Kiến thức Nguyên tắc hoạt động bảo hiểm 00:00:00
Quiz 00:05:00
2.Điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm
3.Phân loại bảo hiểm
Phân loại bảo hiểm 00:00:00
Bài Tập 1 00:00:00
Bài tập 1 00:00:00
Bài tập 1 15, 00:00
4.Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Khái niệm cơ bản trong bảo hiểm 00:00:00
5.Quy định về Hợp đồng bảo hiểm
Quy định về HĐBH 00:00:00
Quyền và Nghĩa Vụ của ĐLBH và DNBH 00:00:00
6. Bài tập và Bài Kiểm Tra
--Bài tập
Bài 1 00:00:00
--Bài Kiểm Tra
Test 1 00:00:00
7.Livestream-Phòng học trực tuyến
Lịch livestream 00:00:00
8.Tài liệu tham khảo
9.Đánh giá cuối khóa học
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X