Di động Việt – Tư duy định lượng

CÁ NHÂN
5/5 (1)

Mục tiêu

Thực tập cảm xúc với con số

  • Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số
  • Số và khái niệm liên quan đến số
  • Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức

Thực hành kỹ năng phân tích dữ liệu với SPSS

Thực hành kỹ năng trình bày thông tin

Tính hệ thống thống nhất của các con số trong 1 hệ thống

  • Kiểm tra tính thống nhất và hệ thống của các con số trong 1 bài viết, báo cáo, công việc
  • Đặt câu hỏi về các con số, yêu cầu thêm các con số khác để trả lời 1 câu hỏi.

Ra quyết định với rất nhiều số

  • Bài toán lựa chọn đa tiêu chuẩn

duy số

  • Từ trực giác đến tư duy khoa học

LỊCH HỌC CHI TIẾT

KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CÁC CON SỐ (TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG)
Buổi Ngày Giờ học Chủ đề Thời lượng (phút)
1 09/09 07:30 – 8:30 Hướng dẫn đầu khóa 60
2 11/09 07:30 – 9:00 Cảm nhận số 90
3 15/09 07:30 – 9:00 Đặt câu hỏi với các con số bằng 10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện 90
4 18/09 07:30 – 9:00 Số liệu định tính và số liệu định lượng 90
5 22/09 07:30 – 9:00 Phân tích và khai thác các con số để giải quyết vấn đề 90
6 25/09 07:30 – 9:00 Mô hình hóa tư duy 90
7 29/09 07:30 – 9:30 Thuyết trình bài tập nhóm của học viên 120
5/5 (1)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình đào tạo – Tư duy định lượng 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
PHÒNG HỌC LIVESTREAMING VÀ LỊCH HỌC
Phòng học trực tuyến – Di động Việt 00:00:00
Lịch học live-streaming (DDV) 00:00:00
Danh sách và phòng học nhóm (DDV) 00:00:00
BÀI GIẢNG
--GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG
Tư duy đinh lượng: giới thiệu 00:00:00
Ứng dụng tư duy phản biện vào việc nhìn nhận các con số 00:00:00
Làm toán 1: 500 tấn vàng 00:00:00
--TỶ LỆ PHẦN TRĂM
Làm toán 2: Tỷ lệ % 00:00:00
Làm toán 3: Mưa điểm 10 00:00:00
138 ngàn cử nhân – kỹ sư thất nghiệp: nghĩa là gì? 00:00:00
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 00:00:00
--DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH VÀ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG
Dữ liệu định tính vs Định lượng: Bạn muốn quản lý cái gì? 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 1 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 2 00:00:00
Học đại học có thực sự hiệu quả 00:00:00
--KHAI THÁC SỔ LIÊU VỚI 10 TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
Đặt câu hỏi với các con số- áp dụng 10 tiêu chuẩn Tư duy phản biện 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy – Bài giảng 00:00:00
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
--CÁI GÌ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC - CÁI ĐÓ QUẢN LÝ ĐƯỢC
Độ tin cậy và Độ giá trị 00:00:00
--TỪ TRỰC GIÁC ĐẾN TƯ DUY KHOA HỌC
Thuế Việt Nam cao hay thấp – Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
--PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG VỚI SPSS
SPSS – Hướng dẫn phân tích SPSS cơ bản 00:00:00
SPSS – Hướng dẫn gộp biến với câu hỏi có nhiều phương án 00:00:00
SPSS – Phân tích dữ liệu với câu hỏi đa lựa chọn 00:00:00
BÀI TẬP VÀ QUIZ
--QUIZ
Quiz 1 (DDV) 00:07:00
Quiz 2 (DDV) 00:05:00
Quiz 3 (DDV) 00:03:00
Quiz 4 (DDV) 00:05:00
Quiz 5 (DDV) 00:05:00
Quiz 6 (DDV) 00:03:00
Quiz 7 (DDV) 00:06:00
Quiz 8 (DDV) 00:06:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Bài tập cá nhân TDĐL 1 (DDV) 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 1 (DDV) 10, 00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 (DDV) 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 (DDV) 10, 00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 (DDV) 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 (DDV) 10, 00:00
Bài tập nhóm TDĐL (DDV) 00:00:00
Bài tập nhóm TDĐL (DDV) 10, 00:00
BÀI THỰC HÀNH
Tình huống: Lương nhân viên nhà trắng cao hay thấp? 00:00:00
Tình huống: năm 2014 có phải là năm có tỷ lệ tai nạn chết người cao nhất trong lịch sử hàng không? 00:00:00
Bài tập tình huống : 40 vạn chỉ vàng? 00:00:00
Bài tập: Năm sinh và Tuổi 00:00:00
Bài tập tình huống: Doanh nghiệp bất động sản chết la liệt 00:00:00
Bài đọc: Kế hoạch tăng doanh thu nhà hàng 00:00:00
Bài tập: Giá xăng Việt Nam cao hay thấp? 00:00:00
Số điểm ngập ở Sài gòn 00:00:00
Làm cho con số có ý nghĩa 00:00:00
BÀI ĐỌC
Bài đọc: Đi cafe 00:00:00
Hai loại đề toán 00:00:00
Bài đọc: Mức độ hài lòng với dịch vụ của ngân hàng 00:00:00
Bài đọc: Báo cáo nghiên cứu thị trường 00:00:00
Bài đọc: Việt Nam nên tăng mạnh giá xăng 00:00:00
Thấy gì từ số liệu thu chi ngân sách của Sài gòn 00:00:00
Tỷ lệ phát hiện sớm bệnh ưng thư ở VN 2020 00:00:00
Bài đọc thêm: Phương pháp đánh giá 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Tư duy định lượng (DDV) 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=wAuZ0k2hDSs   https://www.youtube.com/watch?v=0qEeBboIcuI   https://www.youtube.com/watch?v=Vwshp1dKxEE   https://www.youtube.com/watch?v=xN4h1XBY8C0   https://www.youtube.com/watch?v=hMuaswXzCAQ   https://www.youtube.com/watch?v=2Pp_Me_uAJc   https://www.youtube.com/watch?v=UYSl8LEkfXcKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X