Khai thác số liệu phục vụ công việc bằng Tư duy định lượng

5,000,000 
4.7/5 (11)

Mục tiêu

Thực tập cảm xúc với con số

  • Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số
  • Số và khái niệm liên quan đến số
  • Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức

Thực hành kỹ năng phân tích dữ liệu với SPSS

Thực hành kỹ năng trình bày thông tin

Tính hệ thống thống nhất của các con số trong 1 hệ thống

  • Kiểm tra tính thống nhất và hệ thống của các con số trong 1 bài viết, báo cáo, công việc
  • Đặt câu hỏi về các con số, yêu cầu thêm các con số khác để trả lời 1 câu hỏi.

Ra quyết định với rất nhiều số

  • Bài toán lựa chọn đa tiêu chuẩn

duy số

  • Từ trực giác đến tư duy khoa học

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình đào tạo – Tư duy định lượng 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
PHÒNG LIVESTREAM, LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH NHÓM
Phòng học trực tuyến – Tư duy định lượng 00:00:00
Lịch Livestreaming – Tư duy định lượng 00:00:00
Danh sách nhóm 00:00:00
BÀI THỰC HÀNH
Tình huống: Lương nhân viên nhà trắng cao hay thấp? 00:00:00
Tình huống: năm 2014 có phải là năm có tỷ lệ tai nạn chết người cao nhất trong lịch sử hàng không? 00:00:00
Bài tập tình huống : 40 vạn chỉ vàng? 00:00:00
Bài tập: Năm sinh và Tuổi 00:00:00
Bài tập tình huống: Doanh nghiệp bất động sản chết la liệt 00:00:00
Bài đọc: Kế hoạch tăng doanh thu nhà hàng 00:00:00
Bài tập: Giá xăng Việt Nam cao hay thấp? 00:00:00
Số điểm ngập ở Sài gòn 00:00:00
BÀI ĐỌC
Bài đọc: Đi cafe 00:00:00
Bài đọc: Mức độ hài lòng với dịch vụ của ngân hàng 00:00:00
Bài đọc: Báo cáo nghiên cứu thị trường 00:00:00
Bài đọc: Việt Nam nên tăng mạnh giá xăng 00:00:00
Thấy gì từ số liệu thu chi ngân sách của Sài gòn 00:00:00
Tỷ lệ phát hiện sớm bệnh ưng thư ở VN 2020 00:00:00
Bài đọc thêm: Phương pháp đánh giá 00:00:00
BÀI TẬP VÀ QUIZ
--QUIZ
Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
Quiz 1 (TDDL) 00:07:00
Quiz 2 (TDDL) 00:05:00
Quiz 3 (TDDL) 00:03:00
Quiz 4 (TDDL) 00:05:00
Quiz 5 (TDDL) 00:05:00
Quiz 6 (TDDL) 00:03:00
Quiz 7 (TDDL) 00:06:00
Quiz 8 (TDDL) 00:06:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Bài tập cá nhân TDDL 1 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 2 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 3 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 4 00:00:00
Bài tập cá nhân TDĐL 5 00:00:00
Bài tập nhóm TDĐL 00:00:00
Bài tập nhóm TDDL 100, 00:00
Bài tập nhóm cuối khóa 00:00
TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG LÀ GÌ?
Tư duy định lượng: giới thiệu 00:00:00
Ứng dụng tư duy phản biện vào việc nhìn nhận các con số 00:00:00
Làm cho con số có ý nghĩa 00:00:00
DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH VS ĐỊNH LƯỢNG
Dữ liệu định tính vs Định lượng: Bạn muốn quản lý cái gì? 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 1 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 2 00:00:00
DỮ LIỆU - CẤU TRÚC DỮ LIỆU - THÔNG TIN
Làm toán 1: 500 tấn vàng 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.4 – MINH OAN CHO SÀI GÒN 00:00:00
NGUYÊN TẮC HÌNH THÀNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU
Làm toán 3: Mưa điểm 10 00:00:00
CHUẨN HÓA DỮ LIỆU
Học đại học có thực sự hiệu quả 00:00:00
Hai loại đề toán 00:00:00
TỶ LỆ PHẦN TRĂM
Làm toán 2: Tỷ lệ % 00:00:00
138 ngàn cử nhân – kỹ sư thất nghiệp: nghĩa là gì? 00:00:00
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 00:00:00
CHÚNG TA MUỐN BIẾT GÌ TỪ DỮ LIỆU?
Thuế Việt Nam cao hay thấp – Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
Việt Nam nên tăng mạnh giá xăng 00:00:00
THIẾT LẬP BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG
Khung phân tích hoạt động kinh doanh 00:00:00
10 TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG ĐỊNH LƯỢNG
Đặt câu hỏi với các con số- áp dụng 10 tiêu chuẩn Tư duy phản biện 00:00:00
PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG
SPSS – Hướng dẫn phân tích SPSS cơ bản 00:00:00
SPSS – Hướng dẫn gộp biến với câu hỏi có nhiều phương án 00:00:00
SPSS – Phân tích dữ liệu với câu hỏi đa lựa chọn 00:00:00
TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ - CÁI GÌ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC CÁI ĐÓ QUẢN LÝ ĐƯỢC
Độ tin cậy và Độ giá trị 00:00:00
TÓM TẮT MÔN HỌC
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Tư duy định lượng 00:00:00

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.8/5 (11)
4.7/5 (11)
4.7/5 (11)
5/5 (11)
5/5 (11)
5/5 (11)
5/5 (11)
4.4/5 (11)
4.5/5 (11)
4.6/5 (11)
4.5/5 (11)
4.1/5 (11)
4.5/5 (11)
4.3/5 (8)
4.6/5 (8)
4.5/5 (8)
THE THINKING SCHOOL @2018
X