Tư duy mạch lạc

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TUẦN 1
--BÀI GIẢNG
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.1 – PHẢN BIỆN VÀ CHÊ BAI 00:00:00
--BÀI TẬP THỰC HÀNH
--BÀI QUIZ
TUẦN 2
--BÀI GIẢNG
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
--BÀI TẬP THỰC HÀNH
--BÀI QUIZ
TUẦN 3
--BÀI GIẢNG
--BÀI TẬP THỰC HÀNH
--BÀI QUIZ
ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC KHÓA HỌC
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X