Tư duy mạch lạc ( Thinking Clearly )

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

BÀI GIẢNG
GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Các kỹ năng quan trọng trong tương lai 00:00:00
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Học sao cho thông? (6 bậc học) 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Bài điểm 1 và bài điểm 10 00:00:00
KỸ THUẬT NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CHÍNH
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Học cách nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác 00:00:00
PHẢN BIỆN AI
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VÀ NGUỒN THÔNG TIN
Kỹ thuật tìm kiếm và xử lý thông tin 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo 00:00:00
SUY NGHĨ, NÓI, VIẾT, TRANH LUẬN THEO MÔ HÌNH ARES
Mô hình chữ ARES trong tranh luận 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
10 TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của Tư duy 00:00:00
8 THÀNH PHẦN CỦA TƯ DUY
8 thành phần của Tư duy 00:00:00
Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy 00:00:00
Giả thuyết ẩn – Giá trị- Hành động 00:00:00
Bài tập cá nhân và nhóm
00:00
00:00
00:00
Bài tập nhóm 1 00:00
Bài tập tự kiểm tra
Quiz 1 00:00:00
Quiz 2 00:00:00
Quiz 3 00:00:00
Quiz 4 00:00:00
Quiz 5 00:00:00
Quiz 6 00:00:00
Quiz 7 00:00:00
Quiz 8 00:00:00
Quiz 9 00:00:00
Quiz 10 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X