Xây dựng và lãnh đạo nhóm

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
LIVESTREAMING
BÀI GIẢNG
--The law of the Lid - Năng lực lãnh đạo
--The Law of the Big Picture - Bức tranh tổng thể
--The Law of Mount Everest - Cái khó ló cái khôn
--The Law of Communication - Tương tác là xúc tác
--9 Vai trò của một đội nhóm hiệu quả
BÀI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X