F
SEMINAR HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN

Seminar học trực tiếp với giảng viên

Buổi seminar đặc biệt dành cho các học viên chương trình Master Mindset và Mini MBA Thầy Vũ Thế Dũng cùng các thầy cô Thinking School trực tiếp chia sẻ với học viên trên nền tảng của Thinking School
Khai giảng: 19/08/2023
3.000.000 VND
F
Banner THUC HANH TRANH LUAN VA HUNG BIEN

Thực hành Tranh luận và Hùng biện

Tranh luận văn minh và khoa học giúp làm sắc bén các lập luận, nhận định và từ đó hình thành góc nhìn đa chiều, khách quan, và sáng tạo. Khóa học với 100% là các hoạt động thực hành giúp học viên nâng cao kỹ năng hùng biện tranh…
5.000.000 VND 4.500.000 VND
F
21 1

Thực hành giải quyết vấn đề

Sắp ra mắt
RIÊNG TƯ
F
21 1

Thực hành Kỹ năng giải quyết vấn đề

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Kết thúc khóa học, học viên có thể Giải thích được các bước giải quyết vấn đề Phát biểu vấn đề tường minh Phân tích nguyên nhân gốc rễ Đề xuất giải pháp sáng tạo Biết cách phối hợp triển khai giải pháp với các…
5.000.000 VND 4.500.000 VND
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!