F

Thực hành Tư duy định lượng

Ra mắt tháng 5.2022
2.000.000 
F

TDPB – Thực hành nâng cao

Sắp ra mắt
2.000.000 
F

Kỹ năng số cho người đi làm 2.0

Mục tiêu Kết thúc khóa học, học viên có thể trang bị các kỹ năng số cần thiết để phục vụ cho công việc và cuộc sống như: Bảo mật thông tin cá nhân Kỹ năng xây dựng và quản lý tài liệu nhóm Kỹ năng hợp tác và quản…
4.000.000 
F

Kỹ năng tư duy phản biện – The Forum

Mục tiêu khóa học Hiểu rõ thế nào là tư duy phản biện Phân biệt phản biện và chê bai Thực hành kỹ năng nhận diện vấn đề chính Thực hành kỹ năng nhìn sự việc từ các góc nhìn khác nhau Thực hành qui trình tư duy phản biện…
5.000.000 
F

Kỹ năng tư duy chiều sâu và đa chiều – DKSH

Mục tiêu khóa học Hiểu rõ thế nào là tư duy phản biện Phân biệt phản biện và chê bai Thực hành kỹ năng nhận diện vấn đề chính Thực hành kỹ năng nhìn sự việc từ các góc nhìn khác nhau Thực hành qui trình tư duy phản biện…
5.000.000 
F

DFS – Kỹ năng giảng dạy online

  Mục tiêu Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài…
5.000.000 
F

Kỹ năng giảng dạy Livestream hiệu quả

  Mục tiêu Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài…
5.000.000 
F

TỰ QUAY VÀ BIÊN TẬP NHANH VIDEO BÀI GIẢNG

Khóa học thực hành giúp Giảng viên có thể biên tập các video bài giảng của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả với các công cụ đơn giản trên máy tính và điện thoại Mục tiêu Kết thúc khóa học, học viên có thể: Nắm bắt được các kiến…
4.000.000 
THE THINKING SCHOOL @2018
X