F
21 1

Thực hành giải quyết vấn đề

Sắp ra mắt
RIÊNG TƯ
F
21 1

Thực hành Kỹ năng giải quyết vấn đề

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Kết thúc khóa học, học viên có thể Giải thích được các bước giải quyết vấn đề Phát biểu vấn đề tường minh Phân tích nguyên nhân gốc rễ Đề xuất giải pháp sáng tạo Biết cách phối hợp triển khai giải pháp với các…
5.000.000 VND 3.500.000 VND
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!