F

Kỹ năng số cho người đi làm 2.0

Mục tiêu Kết thúc khóa học, học viên có thể trang bị các kỹ năng số cần thiết để phục vụ cho công việc và cuộc sống như: Bảo mật thông tin cá nhân Kỹ năng xây dựng và quản lý tài liệu nhóm Kỹ năng hợp tác và quản…
5.000.000 VND
THE THINKING SCHOOL @2018