Diễn đàn thảo luận “QUẢN LÝ ĐÀO TẠO”

Để tham gia mini game trả lời câu hỏi:

Bước 1: Tại góc phải trên màn hình bạn hãy vui lòng chọn đăng nhập

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản của bạn đã có hoặc đăng nhập bằng tài khoản google đối với tài khoản mới

Bước 3: Sau khi đăng nhập hãy nhập câu trả lời của bạn bên dưới diễn đàn.

Chúc bạn trả lời chính xác.

Riêng tư

  • Bạn không được quyền xem diễn đàn này.
Thinking School @2018