Diễn đàn Kỹ năng giảng dạy Online Bài tập 1 & 2 – Viên Ngọc Uyển My

Bài tập 1 & 2 – Viên Ngọc Uyển My

Đang xem 0 luồng phản hồi
  • Người viết
    Bài viết
    • #206652

      <span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>Chào thầy cô, em xin gửi bài tập của mình ạ.</span><br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>– Bài tập 1 – giới thiệu bản thân và môn học </span>https://youtu.be/JZkYbqJiSRw<br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>– Bài tập 2 – bài giảng</span><br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>1. Video bài giảng: </span>https://www.youtube.com/watch?v=JPpLVDbGPJc<br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>2. Kahoot: </span>https://kahoot.it/challenge/5be49ed7-0ec1-4bdf-914c-8497e0b78695_1628671504727<br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>3. Quizlet: </span>https://quizlet.com/vn/608221589/nam-cham-flash-cards/?x=1qqt<br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>Rất mong nhận được góp ý và nhận xét của thầy cô.</span><br style=”box-sizing: border-box; font-family: Roboto; font-size: 15px;” /><span style=”font-family: Roboto; font-size: 15px;”>Cảm ơn thầy cô.</span>

Đang xem 0 luồng phản hồi
  • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Thinking School @2018