Diễn đàn Diễn đàn Kỹ năng học tập hiệu quả Bài tập 2 – Thiết kế mục tiêu SMART

Bài tập 2 – Thiết kế mục tiêu SMART

Đang xem 6 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #111790

   Nguyễn Cường Thi
   Thành viên

   Bài tập 2 – Thiết kế một kế hoạch học tập và phát triển bản thân năm 2020

  • #111824

   Nguyễn Cường Thi
   Thành viên

   <span style=”font-family: ‘Baloo 2’; font-size: 15px;”>Bài tập 2 – Thiết kế một kế hoạch học tập và phát triển bản thân năm 2020</span>

  • #111829

   Bài tập 2: Thiết kế mục tiêu SMART cho năm 2020

  • #111832

   Nguyễn Cường Thi
   Thành viên

   <span style=”font-family: ‘Baloo 2’; font-weight: 600;”>Bài tập 2 – Thiết kế mục tiêu SMART</span>

  • #111834

   Nguyễn Quốc Vỹ
   Thành viên

   Bài tập 2 – Nguyễn Quốc Vỹ

  • #111849

   Lương Quốc Vĩ
   Thành viên

   Bài tập cá nhân 2 – Lương Quốc Vĩ

  • #111995

   Nguyễn Kim Ngân
   Thành viên

   Bài tập 2 _ Nguyễn Kim Ngân

    

Đang xem 6 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
THE THINKING SCHOOL @2018
X