Diễn đàn Diễn đàn Kỹ năng học tập hiệu quả Bài tập 3 – Nguyễn Quốc Vỹ

Bài tập 3 – Nguyễn Quốc Vỹ

Đang xem 2 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #113046

   Nguyễn Quốc Vỹ
   Thành viên

   <iframe width=”871″ height=”490″ src=”https://www.youtube.com/embed/Efw0U_nfgps” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

    

  • #113143

   Nguyễn Cường Thi
   Thành viên

   <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/-BN18vz7Ihs” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

  • #113637

   <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/GTT10eZ2LRk” width=”523″ height=”392″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe>

Đang xem 2 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
THE THINKING SCHOOL @2018
X