Giảng viên

Giảng viên bậc 1

Giảng viên bậc 2

Giảng viên bậc 3

Hội đồng khoa học

Đội ngũ Thinking School

Thinking School tự hào về đội ngũ giảng viên và kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp phong phú và đa dạng của mình. Toàn bộ đội ngũ của Thinking School đã tham gia:

  • Đào tạo cho hơn 24 ngàn lượt học viên là: CEO, C – Level, general manager, senior manager, manager, supervisor, team leader của các hơn 60 tập đoàn đa quốc gia tại VN và nước ngoài
  • Đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
  • Đào tạo offline và online
  • Đào tạo theo mô hình Flipped classroom
  • Đào tạo kết hợp coaching
  • Hướng dẫn học viên thực hiện capstone project để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!