Qui định hoạt động cộng đồng

Chia sẻ:

 Mô hình đóng góp cộng đồng của Thinking School

Quy định hoạt động cộng đồng do giảng viên cộng đồng giảng dạy trên nền tảng LMS của Thinking School

 1. Tất cả các khóa học trên trang cộng đồng là KHÔNG THU PHÍ. Giảng viên không được thu bất cứ khoản phí nào của học viên.
 2. Giảng viên chịu toàn bộ trách nhiệm trước học viên, cộng đồng, và pháp luật về nội dung giảng dạy, hành vi ứng xử, bản quyền nội dung, và các vấn đề liên quan khác.
 3. Giảng viên, học viên của họ, và những người có liên quan phải tuân thủ các qui định của Thinking School.
 4. Khi có bất cứ vi phạm hay nghi ngờ vi phạm, Thinking School giữ quyền hủy cung ứng dịch vụ và thông báo trước 12 tiếng. Trong các trường hợp đặc biệt, Thinking School sẽ dừng dịch vụ mà không cần báo trước.
 5. Các khóa học phải được tổ chức ở mức chất lượng nghiêm túc nhất. Thinking School giữ quyền đưa ra các khuyến nghị chuyên môn cho các giảng viên. Không tuân thủ các khuyến nghị này, Thinking School sẽ chấm dứt dịch vụ.
 6. Thinking School không sử dụng các tài nguyên (bài giảng, nội dung) của giảng viên mà không có sự đồng ý của họ.
 7. Thinking School bảo mật tất cả các thông tin của học viên, giảng viên. Giảng viên không cung cấp thông tin cá nhân của học viên nếu chưa có sự đồng ý của học viên.
 8. Giảng viên các khóa cộng đồng không phải là nhân viên của Thinking School. Họ không được sử dụng danh nghĩa của Thinking School trong bất cứ mục tiêu nào ngoài mục tiêu cộng đồng đã qui định.
 9. Đăng ký tham gia làm giảng viên cộng đồng là 1 đăng ký nghiêm túc. Thinking School chỉ cung cấp hỗ trợ cho các giảng viên nghiêm túc và cam kết cao. Đăng ký mà không triển khai hay triển khai không nghiêm túc sẽ bị từ chối dịch vụ.
 10. Khóa cộng đồng được duy trì 6 tháng trên hệ thống của Thinking School từ ngày được phê duyệt mở khóa. Khóa học sẽ được tiếp tục gia hạn với điều kiện: 1) giảng viên đăng ký gia hạn, 2) khóa học có hiệu quả cho cộng đồng. Hiệu quả được đánh giá qua: chất lượng và số lượng nội dung, số lượng học viên đăng ký, số lượng học viên hoàn thành, đánh giá của học viên về khóa học.
 11. Trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu khóa học không được triển khai (đưa nội dung, tuyển sinh, và giảng dạy), Thinking School sẽ đóng khóa học. Giảng viên đăng ký sẽ không được mở lại khóa học hay mở khóa mới trong 3 tháng kế tiếp.
 12. Khi đóng khóa học trên hệ thống, Thinking School sẽ thông báo trước 10 ngày qua tin nhắn và qua email cho giảng viên và học viên của họ.
 13. Giảng viên và học viên tự lưu trữ và bảo vệ các tài nguyên học tập (bài giảng, clip, slide, bài tập, bài kiểm tra…) của mình. Thinking School không cung cấp dịch vụ sao lưu các tài nguyên này và cũng không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc, hay mất mát các tài nguyên này. Các giảng viên hiểu rằng khi đưa 1 tài nguyên lên hệ thống LMS là họ đưa 1 bản sao. Họ phải tự bảo quản bản chính của mình.
 14. Khi đóng khóa học, Thinking School cũng xóa toàn bộ nội dung liên quan. Việc xóa này là không khôi phục được.
 15. Học viên đăng ký tham gia khóa học một cách tự nguyện, hiểu rõ các quy định và mức chất lượng của khóa học. Để được tham gia khóa học, học viên cần đăng ký và được sự đồng ý của giảng viên. Học viên cần cam kết học tập và hoàn thành các yêu cầu của khóa học. Đăng ký mà không hoàn thành sẽ bị từ chối cho phép tham gia các khóa sau.
 16. Học viên được quyền sử dụng các tài nguyên của khóa học cho mục đích học tập cá nhân. Học viên không được phép chia sẻ cho người khác nếu không có sự đồng ý của giảng viên hay của bên sở hữu tài nguyên đó. Tài khoản cá nhân của học viên chỉ được dùng cho chính học viên đó. Chia sẻ tài khoản học tập của mình với người khác là vi phạm qui định của Thinking School.
 17. Học viên không tuân thủ các quy định của Thinking School và khóa học sẽ bị loại ra khỏi khóa học.

Xem thêm về Quy định đảm bảo chất lượng đối với các khóa cộng đồng

Thinking School @2018