Kỹ năng lãnh đạo

Chìa khóa thành công là khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công - John Maxwell

OUR SPECIALITY

Kỹ năng lãnh đạo

Nhà lãnh đạo biết mình con đường mình đi, đi trên con đường đó và chỉ dẫn người khác theo con đường đó - John Maxwell

award-1

Xây dựng tầm nhìn

Xây dựng định hướng, đường đi toàn bộ đội nhóm

learn-online-3

Phát triển đội nhóm

Tìm đồng đội, xây dựng đội nhóm, tạo động lực cùng nhau phát triển

Certificates-2

Điều phối công việc

Điều phối các nguồn lực để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra

Các bài viết về Lãnh đạo


Các bài viết hay khác


Các khóa học lãnh đạo

You need to be sure there isn’t anything embarrassing

Kỹ năng Tư duy Phản biện - Sáng tạo

You need to be sure there isn’t anything embarrassing

Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

You need to be sure there isn’t anything embarrassing

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!