• 0( 0 Đánh giá )
    0 Học Viên

    こんにちは! Học phần “Tiếng Nhật Từ vựng Ngữ pháp 1” được thiết kế trong 10 tuần dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật. Mục tiêu của khóa học này là học viên sẽ nắm bắt được các…

    CÁ NHÂN