• 0( 0 Đánh giá )
    2 Học Viên

    Mục lục 1. Kỹ năng LEVEL 1 Kỹ năng bán hàng Chăm sóc khách hàng Thái độ phục vụ Kỹ năng giao tiếp Chuyên đề: Tình yêu và Công việc Chuyên đề: Năng lượng & Tỏa năng lượng Kỹ năng…

    CÁ NHÂN